Norwegian Property ASA

NPRO: Tilbakekjøp av egne obligasjoner

Pressemelding   •   nov 29, 2010 09:40 CET

Norwegian Property ASA har kjøpt pålydende NOK 60 millioner i eget
obligasjonslån NO 0010564412. Etter tilbakekjøpet er det NOK 175 millioner
utestående i lånet som har forfall i mars 2012 og løper med en rente på NIBOR
pluss 2,75 prosent.

Tilbakekjøpet skjer som ledd i Norwegian Propertys balansetilpasning etter
salget av Norgani Hotels.For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, CFO, telefon +47 930 555 66


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12