Nordens velferdssenter

NVC koordinerar nätverket Demens i Norden

Pressemelding   •   mar 04, 2015 10:09 CET

Det måste läggas större fokus på människor med demens eftersom antalet drabbade personer ökar då nordborna lever allt längre. Det är en av grundtanken bakom nätverket Demens i Norden (2015-2017) som koordineras av Nordens Välfärdscenter (NVC) på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nätverket består av representanter från myndigheter, departement och patientorganisationer.

I de nordiska länderna lider en halv miljon människor av diagnostiserad demens och man antar att antalet personer med icke-diagnostiserad demens är stort. Studier visar att demenssjukdomar ökar snabbt och att antalet nordbor som drabbas kommer att fördubblas fram till år 2050.

Mindre målgrupper

Nätverket, vars mandatperiod är tre år, vill i synnerhet stärka insatserna och samarbetet gällande mindre målgrupper och de problem de möter.

Målgrupperna och fokusområdena är i första hand personer med funktionsnedsättning och demens, personer med etnisk minoritetsbakgrund och demens samt välfärdsteknologi inom demensvården.

Seminarier på Island och Färöarna

På våren arrangerar NVC två seminarier om demens på Island och Färöarna. Teman som tas upp är bland annat distansutbildning, välfärdsteknologi och boende. Samtidigt presenteras arbetet med nätverket Demens i Norden. Det isländska seminariet arrangeras 9 april i Reykjavik och seminariet på Färöarna den 26 maj i Torshamn.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.