Norsk kulturråd

Ny avtale om polsk-norsk kultursamarbeid

Pressemelding   •   jun 13, 2011 10:13 CEST

Norge har i dag undertegnet en samarbeidsavtale med Polen om bruk av EØS-midler for perioden 2009-2014. Det er blant annet avsatt midler til et nytt program for kulturutveksling. Norsk kulturråd vil være ansvarlig for oppfølgingen av programmet i Norge.

Det overordnede formålet med EØS-midlene er å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller og å styrke bilaterale relasjoner mellom giver- og mottakerlandene. For å bidra til dette er det avsatt 10 mill € til et nytt samarbeidsprogram på kulturfeltet. Statsminister Jens Stoltenberg og hans polske kollega Donald Tusk deltok under signeringen. Nå når avtalen med Polen er undertegnet, vil norske og polske fagmyndigheter sammen utforme programmet. I neste omgang blir det utlyst midler til samarbeidsprosjekter mellom norske og polske kulturaktører.

- Et nytt samarbeidsprogram med Polen er en enestående mulighet for norske kulturaktører, og Kulturrådet vil legge til rette for gode prosjekter, sier direktør Anne Aasheim.

Les mer om Kulturrådets internasjonale arbeid her

I forrige periode for EØS-midlene var det avsatt midler til kulturutveksling med Polen. Fra 2008 har over 70 samarbeidsprosjekter blitt gjennomført med kunstnere og kulturarbeidere i Polen, Norge, Island og Liechtenstein. Forrige runde kulturutvekslingsfond var en stor suksess, og mange norske aktører sier de har hatt stort faglig utbytte av samarbeid med et land med så lange kulturtradisjoner. Se fullstendig liste over samarbeidsprosjektene i foregående periode

Så langt er det satt av midler til samarbeidsprogrammer på kulturfeltet i Latvia og Litauen i tillegg til Polen. Norsk kulturråd er ansvarlig fagmyndighet for programmene i Norge.

Norsk kulturråd samarbeider tett med Riksantikvaren om oppfølging av kulturarv i EØS-midlene.

______________________________________________________

Fakta om EØS-midlene:

  • Gjennom EØS-avtalen for perioden 2009-2014 har Norge forpliktet seg til å bidra med 347 mill € årlig til EUs 12 nyeste medlemsland samt Hellas, Portugal og Spania
  • Kulturarv er ett av områdene mottakerlandene kan velge
  • Giverlandene er Norge, Island og Liechtenstein (EØS/EFTA-landene)
  • Mottakerlandene er Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Litauen, Latvia, Estland, Bulgaria, Romania, Slovenia, Kypros, Malta, Hellas, Portugal og Spania

Lenker