NISS

Ny bachelor i Film- og tv-lyd hos NISS

Pressemelding   •   aug 28, 2013 11:56 CEST

Den 26. august fattet NOKUT følgende vedtak:«2-årig påbygning til bachelor i film- og tv-lyd (120 studiepoeng) ved NISS Høyskole AS akkrediteres. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.» Denne godkjenningen gir våre kandidater fra Årstudium i lydproduksjon en mulighet til to nye år frem til en bachelorgrad.

Starter opp i høst

Etter godkjenningen fra NOKUT er nå alt klart for oppstart av den toårige bachelorpåbygningen i Film- og tv-lyd høsten 2013.

Spennende samarbeidsmuligheter

Programmet gir nye og spennende samarbeidsmuligheter med film- og tv-utdanningen ved NISS, et samarbeid som gir studentene mulighet til å arbeide med film- og tv-produksjon i komplette produksjonsteam på egen fagfunksjon gjennom hele studietiden, samtidig som det gir studentene anledning til også å arbeide med større filmproduksjoner.

Unikt studietilbud

Programmet er også unikt i den forstand at det ikke er mange institusjoner i Nord-Europa som tilbyr tilsvarende spesialisering på dette nivået. Sammen med den eksisterende anerkjennelse lydutdanning ved NISS har både i praksisfeltet og blant andre utdanningsinstitusjoner gir dette gode muligheter for å finne frem til spennende samarbeidsprosjekter med andre høyere utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

NISS Høyskole AS, 28.08.2013, Oslo.

Kontaktinfo:

Rektor

Eirin Sæther: eirin.sather@niss.no

Tlf: 23 16 32 12 / 41 29 71 79

Avdelingsleder Lydproduksjon
Tore Teigland: tore.teigland@niss.no
Tlf. 22 05 75 58


LEVERANDØR AV FAGFOLK TIL KULTURLIVET SIDEN 1984

NISS - Nordisk Institutt for Scene og Studio, har utdannet kunstnere og fagfolk til kulturlivet i 25 år. Mer enn 500 fulltidsstudenter og betydelig antall kortkursdeltagere går hvert år på skolen. NISS ligger sentralt på Vaterland i Oslo, og tilbyr ni fulltidsutdanninger på ulike nivåer og en omfattende kursvirksomhet. Høsten 2011 fikk NISS for første gang høyskolestudier og er dermed Norges første private kunsthøyskole.

Følg oss på: 
Facebook: www.facebook.com/NISSutdanning
Twitter: www.twitter.com/NISSutdanning
Instagram: @nissutdanning