Apotekforeningen

Ny behandling krever ekstra rådgivning

Pressemelding   •   feb 04, 2013 08:05 CET

I forbindelse med at tre nye legemidler til forbygging og behandling av blodpropp nå kan fås på blå resept, vil farmasøytene i landets apotek gi denne pasientgruppen ekstra god rådgivning for å hjelpe dem med å bruke legemidlene riktig.

- Apotekene gjør en ekstra innsats fordi det er veldig viktig å bruke disse legemidlene riktig, og fordi bytte til de nye legemidlene krever ekstra aktsomhet. Apotekenes innsats skal både bidra til at pasientene blir tryggere på bruken og sikre overgangen fra gammel til ny legemiddelbehandling. Denne informasjonen kommer i tillegg til informasjon gitt av legen, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

For å sikre riktig bruk av de blodfortynnende legemidlene Pradaxa, Xarelto og Eliquis, skal farmasøytene gi de aktuelle pasientene ekstra rådgivning og informasjon. Dette vil øke pasientsikkerheten og trolig forhindre alvorlige hendelser og sykehusinnleggelser, sier Faksvåg

Tilbyr enhetlig informasjon

Til nå har Marevan vært det legemiddelet som har vært vanligst å bruke i behandlingen og forebyggingen av blodpropp. Til forskjell fra Marevan, har Pradaxa, Xarelto og Eliquis kort virketid. Det stiller høyere krav til at pasienten følger behandlingen nøye for å unngå risiko for blodpropp.

- I tillegg til den informasjonen som pasienten mottar hos legen, vil mange pasienter trenge ekstra hjelp til å følge opp behandlingen. Her spiller apotekene en viktig rolle, sier Faksvåg.

For å hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig, har Apotekforeningen, i samarbeid med Statens legemiddelverk, utarbeidet en prosedyre som innebærer at den enkelte pasient får tilbud om ekstra rådgivning og et informasjonsskriv som forklarer hva man bør være spesielt oppmerksom på.

- Pasientene skal sikres god og enhetlig rådgivning av kunnskapsrike medarbeidere, uansett fra hvilket apotek de henter ut resepten sin, sier Faksvåg, som forteller at aldri før har en så omfattende informasjonskampanje blitt gjennomført i norske apotek.

Bakgrunn

Totalt bruker mer enn 90 000 nordmenn Marevan. Legemiddelverket regner med at mange pasienter kommer til å få endret sin blodfortynnende behandling, og at en del pasienter som ikke tidligere har brukt blodfortynnende legemidler vil starte opp med ett av de nye legemidlene.

 

Om apotekforeningen

Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les vår ”Strategi for apotek 2012-2014”.