Novartis Onkologi

Ny behandling ved aggressiv brystkreft

Pressemelding   •   jun 28, 2013 09:38 CEST

FOR HELSEJOURNALISTER

En internasjonal studie presentert på den amerikanske kreftkongressen ASCO1 viser at kreftmedisinen Afinitor sammen med dagens behandlingsmetode kan bremse sykdommen hos kvinner med HER2-positiv brystkreft med spredning.

BOLERO-3 studien omfattet mer enn 500 kvinner med denne diagnosen. De ble behandlet med kreftmedisinen Afinitor i kombinasjon med Herceptin og cellegift. Resultatene viser at sykdomsforverrelsen ble signifikant bremset ved å inkludere Afinitor i behandlingen.

- Afinitor har en annen virkningsmekanisme enn dagens behandlingsmetoder ved HER2-positiv brystkreft. Kvinner med denne aggressive formen for brystkreft kan dermed få en ny behandlingsmulighet, kommenterer Tarje Bergdahl ved medisinsk avdeling i Novartis Norge.

Begge pasientgrupper fikk Herceptin (trasuzumab) og cellegift (vinorelbin). Pasientene som også fikk Afinitor (everolimus) opplevde 7 måneder uten sykdomsforverrelse sammenlignet med 5,8 måneder for kontrollgruppen som fikk placebo. Pasientenes livskvalitet forble uforandret til tross for kraftigere behandling.1

Omkring hver femte brystkreftpasient har svulster som er HER2 positive. En svulst kalles HER2-positiv når kreftcellene har mange flere hormonfestepunkter. Disse svulstene er gjerne mer aggressive og vokser raskere enn HER2-negative svulster.2

For ytterligere informasjon:

Tarje Bergdahl, Head of Medical Affairs, Novartis Onkologi Norge
Tel: 913 74 469 E-post: tarje.bergdahl@novartis.com

Fakta om studien1

BOLERO-3 er en randomisert, dobbelblind fase III-studie av Afinitor (everolimus) pluss Herceptin (trasuzumab) og vinorelbin. Studien ble utført ved 159 sykehus og omfatter 569 kvinner med HER2-positiv brystkreft med spredning hvor sykdommen forverret seg etter behandling med trastuzumab og vinorelbin. Pasientene hadde tidligere blitt behandlet med taxener og utviklet resistens mot trastuzumab1. Halvparten av deltagerne fikk everolimus i tablettform sammen med trastuzumab og vinorelbin intravenøst. Den andre halvparten fikk virkningsløse tabletter (placebo) i kombinasjon med trastuzumab og vinorelbin.

Fakta om Afinitor3

Afinitor er allerede godkjent til behandling av pasienter med hormonpositiv/HER2-negativ brystkreft med spredning i kombinasjon med ikke-steroid antihormonbehandling. Afinitor hemmer proteinet mTOR i kreftcellene, og reduserer blodtilførselen til svulsten.

Dermed reduseres veksten og spredningen av kreftcellene. mTOR-hemming som behandlingsprinsipp er en moderne og målrettet behandling av brystkreft.

NO1306113194

Kilder:

1.  Sammendrag på ASCOs webside: Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial of daily everolimus plus weekly trastuzumab and vinorelbin in trastuzumab-resistant, advanced breast cancer (BOLERO-3)

2.  http://www.radiumhospitaletslegater.no/artikler/om-kreftforskning/brystkreft-og-stamceller.aspx

3.  Afinitor SPC, www.legemiddelverket.no

Om Novartis

Novartis leverer løsninger innen helsevern som møter de voksende behovene hos pasienter og samfunn. Novartis fokuserer bare på helsevern og kan tilby et sammensatt produktutvalg for å møte disse behovene på den beste måten: innovative legemidler, øyepleie, kostnadssparende generiske legemidler, helseprodukter til forbrukere, forebyggende vaksiner og diagnostiske verktøy. I 2010 oppnådde Gruppens samlede virksomhet nettosalg på 50,6 milliarder USD mens omtrent 9,1 milliarder USD (8,1 milliarder USD eksklusive skadeserstatninger og amortiseringsavgifter) ble investert i forskning og utvikling (R&D) innen Gruppen. Selskapene i Novartisgruppen har hovedkvarter i Basel, Sveits, og har omtrent 119 000 fulltidsstillinger og driver sin virksomhet i mer enn 140 land over hele verden. For ytterligere informasjon, se http://www.novartis.com