GaiaInnovations

Ny bok: Vi går mot en lysere fremtid

Pressemelding   •   nov 14, 2016 11:17 CET

Mange uttrykker bekymring for fremtiden etter valget av Trump som ny president i USA. Denne boken beskriver at vi vil treffe humper i veien fremover, men at prosessen mot en lysere fremtid går sin gang og at den ikke kan stoppes.

Selv om vi ser mye sammenbrudd ute i samfunnet skjer det veldig mye gjennombrudd også. Boken belyser dette ved å tilby en mengde «nye» tanker, henvisninger til løsninger og måter å forbedre livene våre og samfunnet vårt.

Det at vi har store miljøproblemer er et symptom på at det er behov for å tenke og handle annerledes. Det gjelder ikke bare miljøet. Vi har på en måte viklet oss inn i mange «onde sirkler».

Vi har enorme forurensningsproblemer. Vi har økonomisk ulikhet, korrupsjon og penger plassert i skatteparadis. Vi har mat tilsatt betenkelige tilsetningsstoffer og vi har store helsemessige problemer. Vi har utnytting av både mennesker og natur. Vi har overforbruk, fremmedfrykt, terrorisme, ensomhet og en mengde andre problemer og kriser. Boken har som formål å belyse mange av disse dysfunksjonelle måtene vi har organisert livene våre på. Samtidig presenteres det nye, og mer funksjonelle måter som kan gagne oss alle, Gaia og fremtidige generasjoner. Et av bokens viktigste formål er dermed å peke på mulighetene for hvordan vi kan transformere disse dysfunksjonelle «onde sirklene» til funksjonelle «gylne sirkler».

Det er også en bok som har som intensjon å identifisere kjerneårsakene til våre problemer og kriser. På den måten kan de behandles og løses på årsaksnivå i stedet for å prøve å løse dem på symptomnivå.

Boken er i høyeste grad en ressurs- og løsningsorientert bok med en mengde henvisninger til personer, websteder og organisasjoner som peker mot nye veier og nye måter å leve og organisere livene og samfunnene våre på. Boken vil med andre ord bidra til å skifte fokus fra problemer til løsninger.

Til tross for kaotiske tilstander rundt om i verden på nåværende tidspunkt med alle våre problemer og kriser er dette en positiv og oppløftende bok som viser at vi går mot en lysere fremtid og at vi ser klare tegn til det rundt om i verden.

Om forfatteren

Henning Jon Grini ble født i Bergen i 1966. I hele sitt voksne liv har han vært opptatt av de store spørsmålene i livet. Han er samfunnsengasjert og har startet flere virksomheter som alle har hatt intensjon om å bidra til planetens beste samt løfte menneskets bevissthet til et høyere nivå. Han har bl.a. startet, drevet og vært redaktør for magasinet og forlaget Ildsjelen (nå Harmoni) i 12 år. Nylig startet han organisasjonen GaiaInnovations.

GaiaInnovations er en ny organisasjon stiftet i 2016. Den har som mål å bidra med ideer, visjoner og løsninger som kan gi oss inspirasjon og fremtidshåp samt finne og transformere de egentlige årsakene til våre kriser. Oganisasjonen er rettet mot et internasjonalt publikum og bruker derfor engelsk som hovedspråk, men websiden har i tillegg en norsk meny.

www.gaiainnovations.org