HBM

Ny digital momentflens for høye momenter med forbedret design

Pressemelding   •   des 06, 2011 19:52 CET

I løpet av de siste årene har kravet til momentmålinger på testbenker vært økende: dieselmotorer og girkasser får stadig høyere dreiemoment som må måles svært presist. Måleteknikkspesialisten HBM lanserer nå momentflensen T40FM, som er en videreutvikling av T10FM-serien. Flensen kan måle opptil 80 kNm .

Momentflensen har et forbedret rotordesign, og en ny digital rotor- og stator-elektronikk. Denne kombinasjonen garanterer høy presisjon og repeterbarhet ved testbenken. Den forbedrede konstruksjonen gir økt stivhet i alle retninger. Samtidig er massen redusert, og dermed også massetreghetsmomentet. Resultatet av den forbedrede radialstivheten gir gode egenskaper for bøyesvingninger. Den svært høye torsjonsstivheten i kombinasjon med det lave massetreghetsmomentet gir en svært gunstig torsjonsegenfrekvens. Dette skaper en forskyvning av resonansfrekvensen ved dynamiske målinger.

Totalkonstruksjonen skånes, driftsstans unngås og kostnadene blir redusert. Den forbedrede rotoren til T40FM har de samme målene som forgjengeren T10FM. Den er kompatibel med eldre utgaver og eksisterende applikasjoner. Den korte konstruksjonen til momentflensen tar liten plass på testbenken og kutter dermed kostnader. De høye tillatte sidekreftene muliggjør direkte påbygging av overlagrede maskinelementer.

T40FM overfører målte verdier digitalt. En spesiell sigma-delta-omformer sørger for digitalisering og overføring av måleverdiene fra rotor til stator. Den digitale overføringen sikrer at dataene overføres uten forstyrrelse og tap av data, selv ved EMC-kritiske anvendelser. Med den spesielle A/D-omformingen, i forbindelse med den høye scanneraten på 38125 målinger pr. sekund, blir den interne aliasingeffekten forhindret på en sikker måte. TMC-grensesnittet i statoren på momentflensen muliggjør kommunikasjon med TIM40. Den støtter ulike feltbusser, som CAN, Profibus-DP eller EtherCAT. Det garanteres en enkel og fleksibel integrasjon til eksisterende testbenker.  

Mer informasjon om den nye momentflensen finner du på:  www. hbm.com/de/menu/produkte/aufnehmer-sensoren/drehmoment/t40fm/

Bilde: Momentflensen T40FM har samme dimensjoner som forløperen T10FM, mens de mekaniske egenskapene er betydelig forbedret.

HBM Test and Measurement

Siden Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM Test and Measurement) ble grunnlagt i Tyskland i 1950, har bedriften blitt en av de fremste markedsaktørene med den mest avanserte teknologien innenfor måleteknikk. HBMs produktspekter omfatter alle trinn i måleprosessen, fra virtuelle til fysiske tester og kontroller. Selskapet har produksjonsanlegg i Tyskland, USA og Kina, og er representert i over 80 land på verdensbasis.