Olje- og energidepartementet

Ny Enovatildeling til vindkraft

Pressemelding   •   okt 28, 2010 09:19 CEST

Enova har besluttet å tildele støtte til utbygging av Midtfjellet vindkraftanlegg i Fitjar kommune. Støttebeløpet er på 346,5 millioner kroner. Anlegget har en årsproduksjon på om lag 165 GWh. Det tilsvarer årsforbruket av elektrisitet til om lag 8000 husstander.

- Fornybar energiproduksjon er et viktig satsingsområde for regjeringen. De siste to årene har Enova gitt støtte til vindkraftanlegg med en produksjon på nær 1 TWh/år. Med denne tildelingen er det bevilget 1 milliard kroner til vindkraft i år. I tildelingsbrevet for 2010 ga jeg klare signaler til Enova om å fortsette vindkraftsatsingen. Dagens tildeling bekrefter denne satsingen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Tildelinger av støtte til vindkraft skjer etter søknad til Enova. Enova hadde søknadsfrist i sitt vindkraftprogram i 29. januar, og tildelte støtte til tre vindkraftprosjekter i mai i år. De prosjektene som gir mest energi for støttemidlene prioriteres.

Olje- og energidepartementet ga konsesjon til Midtfjellet vindkraftanlegg 28. mai 2008.

Enova er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og er regjeringens viktigste verktøy i satsingen på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova tar selv beslutning i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.