Norges Helsehøyskole

Ny faglig studieleder på Bachelor i Ernæring ved Norges Helsehøyskole

Pressemelding   •   mai 21, 2014 10:52 CEST

Ane Westerberg kommer fra Atlantis Medisinske Høgskole som førsteamanuensis. Her har hun vært studieleder for ernæring de siste to årene, men sitter på langt mer erfaring enn som så.

- Jeg ble utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo i 2006. Deretter jobbet jeg et år som klinisk ernæringsfysiolog ved Akershus Universitetssykehus.

Dette ga meg verdifull praksis der jeg fikk benytte den teoretiske kunnskapen jeg hadde lært gjennom studiet. Etter ett år i klinikken ble jeg ansatt som universitetslektor ved Avd. for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo. Her hadde jeg ansvar for et kurs i klinisk ernæring.

I 2008 startet Westerberg på en doktorgrad om ernæring til svært for tidlig fødte barn.

- Mitt faglige hovedinteressefelt er ernæring tidlig i livet (graviditet og spedbarnsalder) i lys av vekst og senere helse. Dette er et spennende og viktig fagfelt der ernæring kan sees på som både livreddende og helsefremmende. Sammen med gruppen som var involvert i doktorgradsprosjektet mitt publiserer jeg fortsatt artikler fra arbeidet blant svært for tidlig fødte barn. Jeg er biveileder i et prosjekt som utgår fra Avd. for ernæringsvitenskap, UiO, der vi fokuserer på ernæring, vekst og utvikling blant barn i alderen 6-20 mnd. i Sør-Vestlige Uganda.

Nå ser Ane frem til å begynne som faglig studieleder for Bachelor i Ernæring ved Norges Helsehøyskole.

- Norges Helsehøyskole fremstår som seriøs og solid, og jeg ser frem til å være en del av dette miljøet og bidra til å videreutvikle det ernæringsfaglige studietilbudet ved høyskolen, samt å bygge opp et solid fagmiljø. Særlig viktig ser jeg det å gi studentene kompetanse i såkalt ”kunnskapsbasert praksis”. Dette innebærer at man baserer seg på vitenskapelig fundert kunnskap når man skal utføre praktisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.

Det er svært viktig at kandidater uteksamineres med god forståelse for forskningsbasert kunnskap, samt har tilegnet seg evne til å oppdatere seg i ny kunnskap. Dette er nøkkelkvalifikasjoner i dagens samfunn der ny forskning stadig øker vår forståelse for sammenhenger mellom ernæring og helse.

Kandidater som uteksamineres med slik kompetanse, kombinert med en praktisk tilnærming til faget, vil være godt rustet for videre studier og være attraktive hos fremtidige arbeidsgivere, avslutter hun.


Hos NHCK får studentene kompetanse som svarer på fremtidens helseutfordringer!