Nyhetstips

Ny forordning gir bedre beskyttelse av fotgjengere

Pressemelding   •   des 02, 2009 09:54 CET

EU innfører krav om bremseassistent

- Ny EU-forordning for bedre ”beskyttelse av fotgjengere og andre ubeskyttede trafikanter”
- Bremseassistentsystemer forkorter bremselengden
- Ytterligere EU-forordning innfører forpliktende antiskrenssystem ESP® fra november 2014
- Forutseende nødbremsesystem fra Bosch serieproduseres fra 2010

Fra 24.11.2009 må alle nye biler og lette nyttekjøretøy i EU standardmessig utstyres med bremseassistentsystemer. Fra 24.2.2011 gjelder dette for alle nye biler. Disse forskriftene er del av en ny EU-forordning, som skal bidra til en bedre beskyttelse av fotgjengere i trafikken. Bremseassistenten er til hjelp ved nødbremsing: Hvis føreren plutselig tråkker på bremsen, går systemet ut fra at dette er en nødssituasjon. Lynraskt øker det så bremsetrykket og dermed forsinkelsen. Dette forkorter bremselengden og hjelper til å unngå en kollisjon. Hvis alle biler ville være utstyrt med bremseassistentsystemer kan det ifølge EU-undersøkelser årlig unngås opp til 1100 dødelige ulykker med fotgjengere i Europa.

Allerede i dag arbeider industrien med forutseende systemer, som med ekstra radar- og delvis også videosensorer registrerer trafikken foran kjøretøyet. ”Fremtidige nødbremsesystemer interpreterer trafikksituasjonen og gir føreren en intelligent bremsehjelp”, sier dr. Werner Struth, leder for Bosch-avdelingen Chassis Systems Control. ”Tilsvarende systemer kommer til å integreres i stadig økende antall bilmodeller. I 2010 skal et slikt system fra Bosch serieproduseres i Audi for første gang.”

Bremseassistentsystemer reduserer ikke bare faren for skader for fotgjengere, men hjelper også til å redusere antallet påkjøringer. Boschevalueringer av GIDAS-ulykkesdatabanken (German In-Depth Accident Study) viser at over en tredjedel av førerne ikke bremset før kollisjonen og halvparten av førerne ikke utnyttet hele bremseytelsen ved påkjøringer med personskader i Tyskland. Det forutseende nødbremsesystemet til Bosch er her til hjelp i tre trinn. Med kollisjonsvarselet registrerer systemet en potensiell hindring og advarer føreren – først akustisk eller optisk, deretter med et kort rykk i bremsen. Hvis føreren så reagerer og bremser selv, øker systemet bremsetrykket tilsvarende med den forutseende nødbremseassistenten, slik at kjøretøyet ikke kolliderer med hindringen. Hvis føreren ikke reagerer eller en kollisjon ikke kan forhindres, bremser systemet automatisk med maksimal kraft like før kollisjonen. En Boschanalyse av GIDAS-dataene viser at nesten 3 av 4 kollisjoner med personskader kan unngås med et forutseende nødbremsesystem.

Med EU-forordningen om forbedret ”beskyttelse av fotgjengere og andre ubeskyttede trafikanter” blir det i tillegg til en forpliktende bremseassistent også innført strengere forskrifter om godkjenning av ekstra støtfangere og frontbeskyttelsessystemer. Dette skal redusere faren for skader ved ulykker for fotgjengere eller syklister. En annen forordning som allerede ble innført i august 2009 skal også øke sikkerheten i trafikken. Den foreskriver blant annet en skrittvis forpliktende bruk av det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®) fra november 2014. Nyttekjøretøy må utover dette senest fra november 2015 også utstyres med forutseende nødbremsesystemer og antiskrensassistenter.

###

Pressebilde: 1-CC-16021

Bildetekst 1 Caption Forutseende nødbremsesystem fra Bosch

Bosch-evalueringer av ulykkesdata har vist at nesten tre av fire kollisjoner med personskader kan unngås med forutseende nødbremsesystemer. I kritiske situasjoner advarer og støtter systemet føreren. Hvis en ulykke ikke kan unngås, reduserer en automatisk fullbremsing skadene ved en ulykke.

###


Bosch-konsernet er en internasjonalt ledende leverandør av teknologi og tjenester. Selskapet hadde i 2008 ca. 280.000 ansatte og en omsetning på 45 mrd.euro. Bosch konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 300 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgspartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Det globale nettverk av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. Bosch bruker over 3 mrd.euro pr. år på forskning og utvikling og anmelder over 3.000 patenter over hele verden. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til økt livskvalitet med innovative og nyttige løsninger.

Selskapet ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernet har en eierstruktur som sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92% av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Selskapets virksomhet og eierskapsfunksjoner utøves av Robert Bosch Industrietreuhand KG. 8% av selskapet eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.
http://www.bosch.noPressekontakt
Katja K. Willanger
+47 64 87 89 07
E-mail