Mattilsynet gammel

Ny forskrift om særskilte beskyttelsestiltak på grunn av utbrudd av afrikansk svinepest i Russland

Pressemelding   •   feb 09, 2011 08:57 CET

Mattilsynet fastsatte 7. februar 2011 forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest fra Russland. Forskriften trer i kraft straks.


Forskriften stiller krav til at kjøretøy som brukes eller har vært brukt til å frakte svin, skal være tilstrekkelig rengjort og desinfisert etter siste lossing av svin ved ankomst til Norge. Sjåfør av slike kjøretøy skal fremvise erklæring som viser at tilstrekkelig rengjøring og desinfeksjon er foretatt ved ankomst til Norge. Mattilsynet kontrollerer kjøretøy ved ankomst til Norge, for å fastslå om de har blitt tilstrekkelig rengjort og desinfisert. Hvis kjøretøyet er tilstrekkelig rengjort og desinfisert, utstedes et sertifikat, dersom det ikke er tilstrekkelig rengjort nektes kjøretøyet adgang til Norge eller henvises til ordentlig rengjøring og desinfeksjon.


Afrikansk svinepest er svært smittsomt og bekjempes blant svin ved destruksjon av smittede besetninger.


Forskriften er fastsatt blant annet med hjemmel i matloven § 23 tredje ledd som gir Mattilsynet myndighet til av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser å fastsette tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring.


  • Se "Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest fra Russland" i lenke til høyre.
  • Se lenke til Vedtak 2011/78/EU til høyre.
  • For mer informasjon om sykdommen og sykdomsutbruddet i Russland, se lenke Afrikansk svinepest –mistanke om nytt tilfelle i St. Petersburg til høyre.

Kontaktpersoner i Mattilsynet
Seniorrådgiver Tom Lie Strømme , seksjon import eksport - hovedkontoret, tlf 55 21 57 39.


Seniorrådgiver Siri Løtvedt , seksjon landdyr og dyrehelsepersonell - hovedkontoret tlf. 51 68 43 56.


Last ned: