Nærings- og handelsdepartementet

Ny industrikontrakt mellom Kongsberg og Lockheed Martin for komposittproduksjon til F-35

Pressemelding   •   sep 01, 2010 09:33 CEST

Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet og statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet overvar 31. august kontraktsignering mellom Kongsberg Defence & Aerospace (Kongsberg) og Lockheed Martin for ytterligere produksjon av komposittdeler til F-35.

 

- Det at  Kongsberg har blitt valgt som leverandør av komposittdeler også til haleroret til hangarskipversjonen viser at norsk industri er konkurransedyktig.  Vi ser også at regjeringens involvering for å øke den norske industrireturen i F-35 programmet bærer frukter, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen.

Kontrakten, som nå er signert, gjelder leveranse av deler i kompositt og titan til flyets haleror, og har et omfang på 270 mill. kroner. Etter inngåelse av denne kontrakten for 62 fly leverer nå Kongsberg komposittdeler til alle tre versjonene av F-35. Dette innebærer fremtidige muligheter for å levere komposittdeler til ca. 3200 fly.

Med denne kontrakten har vi kommet enda et skritt nærmere vår målsetting om verdiskaping for industrien i Norge knyttet til levering av nye kampfly, sier statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet. Målet er at verdiskapingen skal være av samme størrelsesorden som anskaffelseskostnadene. - Det er tydelig at leverandøren Lockheed Martin tar signalene fra norske myndigheter på alvor, sier Lind.

Etter signeringen av denne kontrakten har norsk industri totalt inngått kontrakter for om lag 2,1 milliarderkroner (350 millioner USD) knyttet til produksjon av deler til F-35 fly og motor. I tillegg har Lockheed Martins underleverandør, Northrop Grumman Corporation nylig valgt norske Flextronics til å produsere avansert sensor elektronikk for F-35, og dette samarbeidet har også et betydelig potensial.

Det samlede potensialet som er presentert i Lockheed Martin sin industriplan for mulig norsk industriproduksjon utgjør om lag 30 milliarder kroner (ca. 5 milliarder USD) over produksjonstiden.