Novartis Onkologi

Ny ”krefttablett” for pasienter med nevroendokrine svulster

Pressemelding   •   okt 25, 2010 13:55 CEST

En ny kreftbehandling ser ut til å ha god effekt for pasienter med såkalte nevroendokrine svulster, dvs. svulster som oppstår i hormonproduserende celler. Det nye legemidlet Afinitor kan tas som tablett og virker ved å sulte ut kreftsvulsten. Pasientene som ble behandlet med Afinitor fikk i gjennomsnitt fem måneder lenger tid uten forverring av sykdommen, sammenlignet med placebo.

Det vakte oppsikt da resultatene fra behandlingen av pasienter med nevroendokrine svulster ble lagt fram på den europeiske kreftkongressen ESMO i Milano i midten av oktober. Den aktuelle studien studerte effekt av legemiddelet Afinitor hos 429 pasienter med langtkommen nevroendokrin kreft i blant annet tynntarmen. Halvparten fikk Afinitor i tillegg til standard behandling. De øvrige fikk standard behandling og placebo.

Pasientene som ble behandlet med Afinitor fikk forlenget tid til videre utvikling av sykdommen fra 11,3 til 16,4 måneder i gjennomsnitt, sammenlignet med placebo. Resultatene krever dog videre studier.

Glade for fremskritt
”Resultatene fra studien er veldig lovende, og vi i CarciNor er glade for alle medisinske fremskritt i forbindelse med vår diagnose,”  kommenterer Tore Åsbu, formann i pasientforeningen CarciNor. ”Kombinasjoner av preparater ser ut å gi nye muligheter, hvilket er meget spennende. Vi har også sett andre studier som peker i samme retning.”

Studiens positive resultat gjør at det nå vil bli sendt inn søknad om å få godkjent Afinitor for behandling av pasienter med avansert nevroendokrin kreft. Standardbehandling for pasienter med nevroendokrine svulster i tynntarm i henhold til nordiske retningslinjer er primært Sandostatin LAR, et medikament som demper overproduksjonen av hormoner.

Lovende resultat
”RADIANT -3 studien fra tidligere i år viste at Afinitor kunne forlenge tiden til videre utvikling av sykdommen, progresjonsfri overlevelse, hos pasienter med nevroendokrin kreft i bukspyttkjertelen (pankreas). Den nye RADIANT-2 studien viser at Afinitor også ser ut til å ha effekt ved nevroendokrin kreft i tynntarm (carcinoid) og lunge”, kommenterer overlege Halfdan Sørbye, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

”For pasienter med nevroendokrin kreft i pankreas vil Afinitor være et aktuelt behandlingstilbud allerede i dag, mens det er behov for ytterligere data fra RADIANT-2 studien for å avklare hvordan preparatet best bør brukes hos pasienter med nevroendokrin kreft i tynntarm.”

Afinitor er allerede godkjent for behandling av nyrekreft med spredning. I en tidligere studie er det også vist at Afinitor kunne forlenge tiden frem til videre utvikling av sykdommen hos pasienter med kreft i bukspyttskjertelen. Dette er regnet som et gjennombrudd i behandlingen av denne krefttypen. For tiden prøves Afinitor også ut ved en rekke andre krefttyper, som brystkreft, leverkreft og lymfekreft. Legemiddelert tas som tabletter og virker ved å sulte ut svulsten. Dermed slutter kreftcellene å vokse og dele seg.

Fakta nevroendokrine svulster
Nevroendokrine svulster oppstår i hormonproduserende celler. De er ofte aggressive og oppstår først og fremst i tynntarm, bukspyttkjertel og lunge, men kan også oppstå i en lang rekke andre organer.

Hvert år rammes 150-200 nordmenn av denne krefttypen. De fleste pasientene er fra 50 år og oppover, men krefttypen forekommer i alle aldersgrupper.

En stor andel av pasientene lever med sin kreftsykdom i mange år uten symptomer – som ofte kommer gradvis. De vanligste symptomene er smerter, vekttap, trøtthet og utmattelse (fatigue), samt symptomer som har med endringer i hormonproduksjonen å gjøre.

Fakta Afinitor
Afinitor (everolimus) tas som tablett èn gang om dagen. Legemidlet er en såkalt mTOR-hemmer og påvirker kreftcellene på flere måter. Ernæringstilførselen til kreftsvulsten strupes, stoffskriftet går ned og kreftcellenes muligheter til å dele seg blokkeres.

Kilde:   RAD001 in Advancer Neuroendocrine Tumors (RADIANT-2)

Pressekontakt
Bengtåke Wahlberg, nordisk informasjonssjef, Novartis onkologi, 0046 708 89  33 39.
Jens Bjørheim, Nordisk medisinsk rådgiver, Novartis onkologi, 480 40 640

Novartis
Novartis har et tydelig fokus på vekstområder og en bred produktportefølje: innovative legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verktøy, kostnadsbesparende generiske produkter og reseptfrie legemidler. Omsetningen for hele gruppen steg i 2009 til USD 44,3 milliarder og FoU på USD 7,5 milliarder. Novartis er verdens fjerde største farmasøytiske selskap, og er representert i 140 land. Novartis har nærmere 100 000 ansatte og hovedsete i Basel i Sveits. For ytterligere informasjon: www.novartis.com