Statsministerens kontor

Ny kurs for NATO

Pressemelding   •   nov 22, 2010 09:18 CET

NATO-toppmøtet i Lisboa 19. og 20. november fattet en rekke viktige beslutninger som staker ut kursen for alliansen for det kommende tiåret. – Norge er godt fornøyd med NATOs nye strategiske konsept. Dette staker ut en ny kurs for organisasjonens møte med sikkerhetsutfordringer i det 21. århundre. For Norge har det vært viktig å fokusere på kollektivt forsvar som NATOs hovedoppgave. NATOs partnerskap og særlig forholdet til Russland samt NATOs viktige rolle innen nedrustning og ikke-spredning har vært andre kjernesaker for Norge, sier statsminister Jens Stoltenberg.


Statsminister Jens Stoltenberg på en pressekonferanse på NATO-toppmøtet i Lisboa, sammen med forsvarsminister Grete Faremo og utenriksminister Jonas Gahr Støre. Foto: Statsministerens kontor. Se flere bilder her.

– Vårt medlemskap i NATO er fundamentalt i norsk sikkerhetspolitikk. For regjeringen har det derfor vært viktig å engasjere seg aktivt i utarbeidelse av alliansens nye strategiske konsept. Jeg er godt fornøyd med balansen mellom NATOs kjernerolle som forsvarsallianse og NATOs internasjonale operasjoner. Dette er noe Norge har jobbet målrettet med i flere år, sier statsministeren.

Et sentralt punkt for regjeringen har vært spørsmålet om atomvåpnenes rolle i alliansen. – Det nye strategiske konseptet slår fast at vårt felles mål er en verden uten atomvåpen. Dette er nytt og positivt. Vi vil arbeide videre for å redusere atomvåpnenes rolle i NATO også etter toppmøtet, sier Stoltenberg.

Et annet viktig vedtak på toppmøtet var klarsignalet for å starte overføringen av sikkerhetsansvaret fra internasjonale til afghanske styrker fra 2011. – Det er positivt at vi nå kan begynne en gradvis overføring av sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter. Dette vil ta tid, men vi skal bidra. Fra 2011 vil vi fortsette å styrke innsatsen på trening og opplæring og støtte oppbyggingen av afghanske sikkerhetsstyrker, sier statsministeren.

Russland er NATOs viktigste partner. Toppmøtet i Lisboa viser at dette forholdet nå er godt, og i positiv utvikling. – NATO og Russland står overfor mange av de samme sikkerhetsutfordringene. Disse utfordringene løses best i fellesskap, blant annet innen NATO-Russlandsrådet (NRC). Jeg mener det er positivt at president Medvedjev deltok på toppmøtet i Lisboa. Det er et uttrykk for at Russland ønsker å utvikle samarbeidet med NATO, sier Stoltenberg.

På toppmøtet ble det vedtatt at NATO gradvis skal bygge opp et territorielt missilforsvar i Europa. Dette bygger på alliansens eksisterende kommando- og kontrollsystemer og vil bli en del av NATOs fellesforsvar, og underlagt NATO-kommando.

– Jeg mener det er viktig at det nå er bred enighet om at utviklingen av et slikt system skal skje i samarbeid med Russland, sier Jens Stoltenberg.