Lederne

Ny Ledernerapport: Krever bedre oljevernberedskap i nord

Pressemelding   •   jun 27, 2013 12:39 CEST

Det er hovedkonklusjonene i en ny rapport fra Lederne som er forfattet av Menon. I rapporten, som 25. juni ble overlevert Sør-Varangers ordfører Cecilie Hansen (Sp), heter det at arbeidsplasser knyttet til petroleum skiller seg ut ved at de har langt høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet og spesialiseringsnivå enn de øvrige arbeidsplassene i Nord-Norge.

- Kirkenes og Sør-Varanger kommune tar gjerne imot et slikt kompetansesenter, sa ordføreren entusiastisk da hun fikk rapporten. På sitt besøk i Kirkenes ble rapporten også presentert for Barentssekretariatet og Kirkenes Næringshage.

Ringvirkninger for Nord-Norge
Rapporten, som heter ”Olje- og gassnæringens betydning for arbeidsplasser og skatt i Norge og Nord-Norge”, er en analyse av næringens betydning for arbeidsplasser, kommunal skatteinngang og ringvirkninger både for lokalsamfunn og miljø i Salten, Lofoten, Vesterålen, Senja og Midt-Troms.

– De skatte- og arbeidsmessige effektene av petroleumsvirksomhet som kommer frem i rapporten
vil trolig være overførbare for Finnmark om og når Barentshavet åpnes for ytterligere petroleumsvirksomhet, sa Ledernes kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i kommentarer til avisen Finnmarken og NRK Nordnytt.

Sjøfugl mest utsatt
Rapporten tar også opp de problematiske sidene ved å åpne områder i nord for oljenæringen, spesielt med tanke på utslipp. Sjøfugl er de mest sårbare dersom et utslipp er et faktum, mens fisk blir lite berørt. Rapporten peker også på at dagens skipstrafikk er en mer akutt fare for miljøet i de aktuelle områdene enn oljenæringen, og at petroleumsnæringen trolig vil bli møtt
med særskilte krav til miljø og sikkerhet. Den generelle beredskapen vil derfor også bli styrket.

- Oljevernberedskapen må forbedres. Det må derfor bygges opp et kunnskaps- og kompetansesenter, og det bør plasseres i Nord-Norge. Dette er noe politikere, næringsliv, fagmiljøer og miljøvernere kan enes om, sier forbundsstyremedlem Per Helge Ødegård. Han mener det er på høy tid at oljevernberedskapen, på lik linje med resten av bransjen, blir høyteknologisk.

- I dag er utstyret i oljevernberedskapen primitivt. Skulle noe skje er det hansker, sagmugg, kjemikalier og bøtter som er verktøyene for å rydde opp, og vi ser at utslipp fra skipstrafikk er en større trussel enn petroleumsutvinning. Det er på tide at oljevernberedskapen også blir høyteknologisk, sier Ødegård i en kommentar til Stavanger Aftenblad.

Kan bli verdensmestre på oljevernberedskap
Han mener at om det satses like mye på oljevernteknologi som det gjøres på resten av oljebransjen, kan man både gjøre store fremskritt og skape en ny eksportnæring for Norge.

- Vi er verdensmestere i teknologi i oljebransjen, det kan vi også bli innen oljevernberedskap. Dessverre har ikke oljevernberedskap fått like mye fokus som resten av oljebransjen. Vi er gode på teknologi, og kan få til god teknologi også innen oljevern. Her bør det forskes på utstyr, beredskap og teknologi som vil være mer effektiv på oppsamling av oljeutslipp enn hva vi har i dag, sier Ødegård.

Ikke for moro skyld
Lederne peker i rapporten på at de potensielle verdiene en åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja får for Norge er så store at vi ikke kan holde områdene stengt.

- Vi er helt avhengige av å tjene penger om vi skal opprettholde dagens velferdsstat, og det skal vi jo. Vi ønsker jo ikke å åpne disse havområdene for moro skyld, sier Ødegård.

Rapporten viser at olje- og gassnæringen i dag legger grunnlaget for nær 250.000 arbeidsplasser i Norge. Nesten 50 prosent av statens skatteinntekter kommer fra petroleumsindustrien, og regionene og kommunene i nord vil få høyere skatteinngang av oljeindustriens inntog. Bare i Lofoten og Vesterålen kan petroleumsvirksomheten gi rundt 1.000 nye arbeidsplasser.

Årlig gjennomsnittlig økning i regional verdiskapning vil være om lag 1,6 milliarder kroner ved et høyt aktivitetsbilde. Petroleumsrelatert virksomhet, inkludert leverandørindustrien, skiller seg ut ved å ha langt høyere verdiskapning per ansatt enn øvrig næringsvirksomhet. Mer aktivitet vil derfor bidra til at næringslivet i Nord-Norge blir mer produktivt, heter det i rapporten.


Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Nær 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.


Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.