Toll og avgiftsdirektoratet

Ny merverdiavgiftslov

Pressemelding   •   jan 04, 2010 16:19 CET

Ny merverdiavgiftslov og forskrift til loven trådte i kraft 1. januar 2010. Fra samme dato ble den gamle merverdiavgiftsloven opphevet.

Den nye loven erstatter den gamle merverdiavgiftsloven av 19. september 1969 nr. 66.

En samleforskrift til den nye loven ble vedtatt den 15. desember 2009, og trådte i kraft 1. januar 2010. Tidligere forskrifter fastsatt med hjemmel i merverdiavgiftsloven 19. juni 1969 er opphevet.

Den nye merverdiavgiftslovgivningen er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, men på enkelte punkter er det foretatt realitetsendringer.

Toll- og avgiftsdirektoratet har utarbeidet et ikrafttredelsesrundskriv som gjennomgår sentrale sider ved det nye merverdiavgiftsregelverket.

Les rundskriv om ny merverdiavgiftslov.