Forskningsrådet

Ny nordisk utlysning: Humaniora og samfunnsvitenskap

Pressemelding   •   des 14, 2009 21:16 CET

Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) lyser ut midler til nye forskerprosjekter.

Utlysningen skal bidra til å fremme kvalitet i nordisk forskning og utvikle nye perspektiver i humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning i de nordiske landene.

NOS-HS støtter derfor prosjekter som har Norden som tema og prosjekter som innebærer et nordisk samarbeid. Prosjektene skal involvere minimum tre forskere fra ulike universiteter i tre nordiske land.

Prosjektene skal starte i 2011 og ha en varighet på tre eller fire år. Forskere i Norden oppfordres til å søke og søknadsfrist er 25. mars 2010.

Mer om utlysningen på NOS-HS hjemmesider