GaiaInnovations

Ny organisasjon med fokus på innovasjoner og inspirasjoner

Pressemelding   •   nov 14, 2016 12:18 CET

Hovedformålet med denne organisasjonen er å samle fremtidens innovasjoner og løsninger i en Innovasjonsportal samt inspirasjoner, positive nyheter og et nytt verdenssyn i en Inspirasjonsportal. GaiaInnovations vil derfor fungere som en form for IdeBank.

GaiaInnovations portaler blir på engelsk da vi retter oss mot et internasjonalt publikum for å nå flest mulig. Websiden er online og det jobbes med å utvikle siden frem mot lansering rett over nyttår. Vi har norsk informasjon på hjemmesiden via en egen meny. Alle skal ha tilgang til disse to portalene og alle kan bidra med ideer eller sende oss tips. Som inntektskilde baserer vi oss på medlemskap, donasjoner og sponsorer.

INNOVASJONSPORTALEN

Nesten ethvert menneskelig problem er blitt løst et eller annet sted i verden allerede, men få vet om dem. Risikoen er da også tilstede for at man må finne opp «hjulet» på nytt helt unødvendig. Ved å samle dem i denne portalen skal vi gjøre vårt for å forhindre dette. Vi mener folk lengter etter konstruktive løsninger på verdens problemer og etter bedre måter å strukturere samfunnet på. Vi vil presentere innovasjoner og løsninger på menneskets problemer i 12 sektorer som til sammen representerer alle aspekter av menneskelivet;

miljø, vitenskap, økonomi, utdanning, spiritualitet, styresett, media, helse, justis, relasjoner, infrastruktur og kunst.

INSPIRASJONSPORTALEN

Media og samfunnet generelt fokuserer mye på problemer, kriser og ting som ikke betyr noe og lite på det som er positivt, løsningsorientert og har betydning slik vi ser det. Derfor søker mange etter noe som gir livene mer mening, glede og inspirasjon. Vi ønsker med denne portalen å gjøre vårt for å rette på dette. I tillegg ønsker vi å bidra til å skifte fokus fra symptomer til årsaker. Med det mener vi at mange av våre problemer må løses på et dypere plan enn det tilfelle er i dag.

Vi vil presentere positive nyheter, et nytt verdenssyn for fremtiden og saker som løfter menneskets sjel.

NY BOK: Gaia og Mennesket mot en lysere fremtid


Denne boken skal utdype hva organisasjonen står for og hva intensjonene er. Den har som et av sine mål å opplyse og bevisstgjøre mennesker rundt de viktigste problemene menneskene forårsaker. Den går i dybden for å forklare hva som forårsaker verdens nåværende tilstand og hva vi kan gjøre for å skape en verden i balanse.

Boken er i høyeste grad en ressurs- og løsningsorientert bok med en mengde henvisninger til personer, websteder og organisasjoner som peker mot nye veier og nye måter å leve og organisere livene og samfunnene våre på.