Lederne

Ny rapport fra Econ Pöyry: Dramatisk fall i sysselsetting og velferd uten åpning av Lofoten og Vesterålen

Pressemelding   •   apr 22, 2010 18:04 CEST

(Oslo 22. april 2010) Organisasjonen Lederne presenterer i dag en ny Econ-rapport. Rapporten konkluderer med at norsk petroleumsindustri har nådd toppen og at hele 35.000 arbeidsplasser kan gå tapt i årene som kommer. Lederne mener at en konsekvensutredning av nordområdene er avgjørende for kunnskap om hvordan fremtidens velferdsordninger skal finansieres.
Rapporten “Næringsmessige konsekvenser av redusert petroleumsaktivitet” er utarbeidet på vegne av arbeidstakerorganisasjonen Lederne.  Rapporten viser at 35.000 petroleumsrelaterte arbeidsplasser i Norge vil bli nedlagt frem til 2030, og at det blir et bratt fall i investeringene som vil gi dramatiske konsekvenser, spesielt for leverandørindustrien.

- En utbygging av nordområdene vil være helt nødvendig for å forhindre en krasjlanding for norsk petroleumsindustri. Uten utsiktene til utvinning av ressursene i nordområdene kan tusenvis av norske arbeidsplasser bli nedlagt, staten vil miste enorme inntekter og velferdsordningene våre vil komme under press, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Kan gi 50.000 årsverk
Econ-rapporten viser at leteboring i Nord-Norge tidligst kan starte om fem år og at produksjon fra nordområdene kan komme i gang tidligst i 2025. Rapporten anslår at investeringsnivået kan komme opp i 300 milliarder kroner fra 2020. I en investeringsfase vil dette legge grunnlag for om lag 50.000 årsverk, trolig i en periode da investeringene på norsk sokkel går kraftig ned.  Årlig sysselsettingseffekt er beregnet til mellom 3.000 og 8.000.

- Rapporten viser at spørsmålet om utnyttelse av ressursene i nord har betydning for hele landet.  I tillegg til Nord–Norge vil industrien i Stavangerregionen, Hordaland, Nordvestlandet og Kongsbergregionen være avhengig av en åpning av nordområdene. Uten en slik åpning frykter vi at store deler av industrien i disse områdene vil oppleve en real krasjlanding, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i arbeidstakerorganisasjonen Lederne.
Arbeidstakerorganisasjonen Lederne frykter konsekvensene redusert verdiskapning vil få for vår evne til å utvikle fremtidens velferdsordninger.

- Det er underlig at de politikerne som er mest opptatt av gode velferdsordninger står i fremste rekke for å rive grunnlaget vekk under dem. Det er på tide at Nord-Norge får ta del i petroleumseventyret, et eventyr som skal leve i tett sameksistens med både fiskeri, havbruk og reiseliv. Jo lenger vi venter, jo mer kompetanse vil forsvinne, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

Strenge miljø- og sikkerhetskrav
Lederne organiserer mange medlemmer som har ledende og tekniske stillinger i norsk petroleumsindustri, i tillegg til medlemmer på ledernivå i en rekke private og offentlige bransjer.

- Vi er svært opptatt av hvilke verdier som skapes i fremtiden for at det norske samfunnet skal ha en velferd å fordele. Våre medlemmer vet hvor strenge miljø- og sikkerhetskrav som stilles for å drive oljeaktivitet til havs. 40 år med norsk oljehistorie har ikke gitt dramatiske miljøkriser, sier Brekke.

Hele rapporten kan lastes ned fra www.lederne.no


Om Lederne:
• Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig.
• Lederne er organisasjonen for over 15.000 ledere og tekniske og merkantile ansatte på ulike nivåer i vel 1.200 bedrifter, som har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Kontaktpersoner:
• Lederne, forbundsleder Jan Olav Brekke, tlf. 982 88 861, e-post jan@lederne.no.
• Lederne, kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov, tlf. 915 95 055, e-post sverre@lederne.no.
• Econ Pöyry, seniorrådgiver Sveinung Fjose, tlf. 990 48 378, e-post sveinung@menon.no.


Bakgrunn:  

Hovedkonklusjoner i rapporten fra Econ:
- Det er ca 140.000 arbeidsplasser i næringer som er petroleumsrelatert i Norge. 90.000 av disse er direkte relatert til aktiviteten på norsk sokkel.

- Produksjonen på norsk sokkel har allerede nådd toppen. I 2009 produserte man 4 millioner oljeekvivalenter daglig. I 2030 vil produksjonen ligge på under 2,5 mill. Nedgangen vil være bratt fra om lag 2020.

- Investeringene på norsk sokkel vil holde seg høye, på over 100 milliarder kroner i året frem til 2020. Utover 2020-tallet vil mange av de store feltene på norsk sokkel bli stengt. Dermed blir det et bratt fall i investeringene til under 80 milliarder kroner i 2025, noe som vil gi dramatiske konsekvenser spesielt for leverandørindustrien.

- I takt med mindre produksjon på norsk sokkel forventer man at antallet årsverk relatert til norsk sokkel vil reduseres med 35.000 frem til 2030.

Econ sier dette om åpningen av Lofoten og Vesterålen:
- I beste fall kan leteboringen i nord starte om fem år. Produksjonen kan komme i gang i 2025-2030.

- Econs prognoser viser at investeringsnivået i området kan komme opp i 300 milliarder kroner over en 20-30 års periode, fra 2020 og utover. Dette kommer i en periode der investeringene på norsk sokkel for øvrig går kraftig ned.

- Econ legger til grunn et middelnivå på ressurstilgangen i området på 2 milliarder ekvivalenter. Andre prognoser varierer fra 1,3 milliarder til 3,4 milliarder.

- Åpning av Lofoten og Vesterålen kan bidra til at den norske oljealderen kan vare lenger og få en mykere landing. Årlig sysselsettingseffekt anslås til å være om lag 8.000 arbeidsplasser i året i første del av perioden og om lag 3.000 arbeidsplasser i siste del.

- Uten åpning av Lofoten og Vesterålen vil det årlige fallet i investeringer på norsk sokkel være på rundt 40 milliarder kroner etter 2020. Ved åpning av Lofoten og Vesterålen vil fallet reduseres til om lag 12 milliarder kroner i året.

- Econ konkluderer med at åpning av Lofoten og Vesterålen vil bidra til å dempe de negative konsekvensene av redusert aktivitet på norsk sokkel for øvrig.