Norsk Klimastiftelse

Ny rapport: Kjøttforbruket må reduseres

Pressemelding   •   apr 11, 2018 12:02 CEST

Mer plantebasert mat, og mindre kjøtt, vil være bra for både klimaet og folkehelsen, kommer frem i rapporten «Matsystemet under press» som Norsk klimastiftelse har gitt ut i samarbeid med GC Rieber Fondene.

Ved siden av energisektoren er matsystemet den største kilden til klimagassutslipp, først og fremst metan og lystgass.

Klimastiftelsens redaktør Anders Bjartnes skriver i rapporten at det er nødvendig med endringer på etterspørselssiden – i forbruket – hvis utslippene og fotavtrykket ellers skal ned så det monner. I klartekst betyr dette at kjøttkonsumet må ned.

«Matsystemet under press» belyser en rekke problemstillinger knyttet til mat, landbruk og klima. Blant skribentene i rapporten er Matsvinn-aktivisten Mette Nygård Havre, Liv Thoring fra Framtiden i Våre Hender og forskerne Arne Bardalen og Ivar Pettersen i Nibio.

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vi sprer kunnskap og ideer til et bredt publikum om klimaendringer og klimaløsninger. Målet er et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser. Klimastiftelsen tror på åpenhet og samarbeid. I stiftelsens formelle nettverk sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningssentre.