Helse Nord

​Ny regional strategi for kvalitet

Pressemelding   •   des 17, 2015 07:00 CET

Helse Nord har fått på plass ny regional kvalitetsstrategi. – Vi skal sammen med helseforetakene arbeide fram konkrete handlingsplaner slik at vi får gjennomført forbedringstiltakene som beskrives, sier kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF.

Ny kvalitetsstrategi ble vedtatt av styret i Helse Nord 16. desember 2015 og skal gjelde fram til 2020. Den erstatter Helse Nords første kvalitetsstrategi fra 2011.

De fire satsningsområdene fra forrige strategi (pasientens helsetjeneste, pasientsikkerhet, kunnskapsforankring og dokumentasjon og analyse av klinisk praksis) videreføres i den nye strategien, men med mer utfyllende beskrivelser. Strategien skal bidra til at pasienter opplever stor grad av forutsigbarhet og trygghet i møte med spesialisthelsetjenesten.

– Denne strategien er såpass konkret at det ikke er nødvendig for helseforetakene å lage egne kvalitetsstrategier. Nå skal vi samarbeide godt med helseforetakene om konkrete handlingsplaner, basert på vår felles overordnede strategi, slik at vi sammen får gjennomført de gode forbedringstiltakene som beskrives i strategien, sier kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF, Rune Sundset.

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er at pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord. Helse i Nord der vi bor.