KLP

Ny rekord i pensjonsutbetalinger

Pressemelding   •   des 28, 2012 07:00 CET

KLP setter ny utbetalingsrekord i 2012. Brutto er det utbetalt over 10,5 milliarder kroner i pensjoner – det er en milliard mer enn året før.

- Offentlig tjenestepensjon er et viktig gode for ansatte i offentlig sektor, og bidrar til at de kan gå pensjonisttilværelsen trygt og optimistisk i møte, sier Sverre Thornes, konsernsjef i KLP.

KLP utbetaler i 2012 en milliard mer i pensjoner enn året før. De totalt 10,5 milliardene fordeler seg slik:

 • Ordinær alderspensjon:  5,7 milliarder kroner (5 milliarder i 2011).
 • Uførepensjon: 2,4 milliarder kroner, mot 2,25 milliarder året før.
 • Tidligpensjon inkludert AFP, 1,45 milliarder i 2012, mot 1,4 mrd i fjor.
 • I tillegg mottar nær 17.000 personer en etterlattepensjon fra KLP.  Disse utbetalingene har passert 920 millioner mot 800 millioner året før.

I alt er det 578 000 nordmenn som har pensjonsrettigheter i KLP. Antallet personer som mottar en pensjon fra KLP er nå 170.000. I gjennomsnitt fikk hver KLP-pensjonist utbetalt 62.000 kroner i 2012. De fleste har i tillegg også pensjonsutbetaling fra NAV.

KLP har behandlet ca. 15 500 søknader om ny pensjon i 2012 – det er på samme nivå som året før.

Antall som har mottatt: (tall for 2011 i parentes):

 • alderspensjon: 98 500 personer (82 000)
 • uførepensjon: 58 000 (50 600)
 • tidligpensjon/AFP: 11 000 (10900)
 • etterlattepensjon: 17 000 (14 800)

KLP vant 17 av 18 anbud

Resultatene av årets anbudskonkurranse innen offentlig tjenestepensjon viser at KLP har vunnet 17 av 18 anbudsprosesser: KLP fikk fornyet tillit fra de tre av våre kunder som vurderte andre leverandører og alle de 14 kommunene som var på anbud, valgte KLP som ny leverandør. 

- Dette er veldig gode resultater. Med flere kunder får KLP styrkede ressurser og et enda bedre utgangspunkt for å levere trygge og konkurransedyktige tjenester til beste for alle våre kunder og eiere i tiden som kommer, Sverre Thornes.

Hovedgrunnen til dette er at vi i de fleste anbudsprosessene er blitt vurdert som best på totaløkonomi, sier Thornes, og utdyper:

 • KLP ligger an til å ha høyest avkastning for fjerde år på rad.
 • KLP har den klart sterkeste soliditeten og derfor de beste forutsetninger for god avkastning også i fremtiden.
 • KLP har de laveste administrasjonskostnadene
 • KLP har høy kundetilfredshet.

Fellesskap lønner seg

KLP får med 14 nye kommunekunder tilført over 5 milliarder i premiereserver og styrker med det posisjonen i vårt kjernemarked.

- Dette er gledelige nyheter for våre kunder. I et kundeeiet selskap som KLP vil nye kunder gi flere å dele kostnadene på og derved lavere fremtidige kostnader for alle. Fellesskap lønner seg, sier Thornes:

- Vi gleder oss over den tillit gamle og nye kunder har vist oss ved å velge KLP, og lover at vi skal fortsette våre anstrengelser for å gi våre kunder de beste resultater også i dagene som kommer.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirektør i KLP
90 91 55 23 eller e-post: ojf@klp.no

Linda Nilsen Methi, informasjonsrådgiver KLP
90 50 98 38 eller lme@klp.no 


Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 324 milliarder kroner.