Reitangruppen

Ny sjef for miljø og ansvarlige innkjøp i REMA 1000

Pressemelding   •   feb 18, 2014 09:00 CET

Havva Kara (31) er ansatt som ny sjef for miljø og ansvarlige innkjøp innenfor området samfunnsansvar i REMA 1000. Havva Kara kommer fra jobben som miljøsjef i drift, REMA 1000 Norge, og begynner i sin nye jobb 1. mars. 

- Vi er veldig stolte av å kunne rekruttere dyktige folk fra egne rekker. Havva kjenner kjøpmannens hverdag godt gjennom arbeidet som miljøsjef i driftsavdelingen. Vårt arbeid med samfunnsansvar er en viktig del av vår virksomhet, og gjennom Havvas sterke engasjement og gjennomføringsevne vil vi styrke arbeidet ytterligere, sier administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan.

Arbeidet med samfunnsansvar i REMA 1000 dekker både sosiale engasjement, og miljø og ansvarlige innkjøp. REMA 1000 støtter en rekke store og små organisasjoner. Bærekraft er integrert i forretningsstrategi og inkluderer ansvaret for ansatte og leverandører, i tillegg til hvordan virksomheten påvirker miljøet gjennom drift.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver, og til å bidra til at REMA 1000 når sine mål innen samfunnsansvar. Jeg ser frem til å arbeide proaktivt med fremtidige utfordringer innen området, og synliggjøre alt det gode arbeidet som allerede gjøres hos oss i REMA 1000, sier Havva Kara, som i tillegg til lang erfaring fra varehandel, har en Bachelor i økonomi- og forretningsjus fra Handelshøyskolen BI.

REMA 1000 er blant annet konsernmedlem av Initiativ for etisk handel (IEH) og rapporterer åpent på arbeidet med ansvarlige innkjøp. REMA 1000s etiske retningslinjer er en del av kontrakten med virksomhetens leverandører der retningslinjene gjengir forpliktelser til etterlevelse av menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet og anti-korrupsjon. 

REMA 1000 har også valgt som første privateide virksomhet i Norden å rapportere sitt miljøarbeid til organisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP). Vanligvis er dette kun mulig for børsnoterte selskaper, men gjennom det såkalte Non Listed Programme kan REMA 1000 nå måle seg mot andre og lignende selskaper globalt på hvordan man ligger an på energi- og klimaområdet

REMA 1000 fører også eget klimaregnskap for å kunne måle og prioritere tiltak, og bruker Greenhouse Gas Protocol, som er det mest brukte, internasjonale, verktøyet for å forstå, måle og redusere klimagassutslipp.

Reitangruppen består av fire forretningsområder:
REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel på 15,6 prosent i
Axfood. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er
Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan
Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i
Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/København.

 

Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap.
Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 72 milliarder
kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med
dette blant Norges ti største selskap.