Museum Vest

Ny stor utstilling på Norges Fiskerimuseum

Pressemelding   •   mai 19, 2016 08:00 CEST

Sjømatnæringen er en av de næringene vi skal leve av i en norsk økonomi som vil få mindre preget av drahjelp fra olje- og gassnæringen. Utstillingen «Ressurser til låns» tar opp hvordan vi har forvaltet de marine ressursene, ressurser som har hatt stor betydning for fremveksten for det moderne Norge.

Temaene utstillingen tar opp er internasjonal rivalisering om marine ressurser, handel og særlig framveksten av dagens forvaltningsregime. Havforskning, havrett og teknologisk utvikling er sentrale tema. Utstillingsrommet på ca. 250 kvadratmeter vil ha en kronologisk gjenstandsbasert del, og en aktiviserende del der en kan skaffe seg innsikt via aktivitet og lek. Hovedmålgruppen for utstillingen er familien, og aktivitetene og utstillingsobjektene er lagt opp slik at familien kan oppleve og gjøre utstillingen sammen. Andre målgrupper er individuelle besøkende og skoleklassen som grupper. Samtidig er det soner og grep som er rettet inn mot målgruppene turister og faginteresserte.

Utstillingen er i hovedsak finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet

Museum Vest fungerer som et regionmuseum for kommunene Austevoll, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy og på noen felt også for Bergen. På samme tid er Museum Vest et temamuseum der den faglige profilen er en sammenfatning av de ulike avdelingenes spesialfelt. Denne profilen kan sammenfattes under følgende tre overskrifter:

  • Fiskeri og havbruk, fiskeforedling og fiskehandel. Herunder hanseatenes historie.
  • Krig og okkupasjon, forsvar og menneskerettigheter.
  • Kystkultur med særlig fokus på et energiperspektiv.