Seniorsaken

Ny strategi for seniorseksualitet

Pressemelding   •   des 15, 2015 14:01 CET

- Eldres seksuelle behov og utfoldelse er et av våre siste tabu. Det er stor mangel på åpenhet og kunnskap både i samfunnet og blant de eldre selv.
Det sier Thomas Bøhmer, prof. em. og leder av Seniorsakens ressursgruppe for helse og omsorg.

Seksuell helse
Seniorsaken har gitt innspill til Helsedirektoratets innstilling; «Ny strategi for seksuell helse». Den skal blant annet bidra til at eldre får et aktivt, trygt og godt seksualliv.

Bøhmer er meget positivt til at departementet erkjenner seksuell aktivitet blant eldre i et helseperspektiv på lik linje med resten av den voksne del av befolkningen.

- Tidligere har mennesker over 60 stort sett ikke inngått i undersøkelser eller forskningsprogrammer rundt seksualitet, sier han.

Han understreker at det er viktig å øke bevisstheten om seksualitet, og at det er behov for åpenhet og undervisning av den eldre befolkning. De eldre er ofte prisgitt andres kunnskap og holdninger. Undervisningstilbud gjennom frivillige organisasjoner vil kunne være en av flere veier å gå, sier Bøhmer.

Ingen er like
Omtale av eldres seksualitet er ofte enten problemfokusert eller skjønnmalt.
– Eldres seksualitet er like individuell og situasjonstilpasset som hos alle andre grupper. Men generelt kan vi si at yngre ektepar ofte fokuserer på det tette samliv med samleie flere ganger per uke, mens i mer voksen alder, og hos eldre, er samlivet ofte basert på fellesskap, trygghet og nærhet i tillegg til fysisk appell.

Sykdom som hinder
I tillegg til endringer i seniorers utfoldelse seksuelt er denne ofte også preget av sykdommer som ofte opptrer i en viss alder.

Mange lever videre etter gjennomgått strålebehandling eller hormonbehandling med varig økt tretthet (fatigue), tap av lyst og redusert evne til fysisk samliv. Dette krever forståelse fra samlivspartner og bør derfor være en del av dialogen mellom de berørte og behandlere.

Single eldres seksualitet er, om mulig, et enda større tabu enn hos godt voksne par.

- Stadig flere er ensligboende som kan ha mindre muligheter for den samme utfoldelsesmulighet som par. I et helseperspektiv er dette en utfordring som bør vies større oppmerksomhet for å finne tilfredsstillende løsninger.

Hormon for helsa
Bøhmer kommer tilbake til de gode konsekvensene av et trygt, godt og sunt seksualliv. Men det er ikke slik at det er nødvendig med samleie og orgasme for å få overskudd og livsglede.

All positiv fysisk nærhet øker produksjon av hormonet Prolaktin, som bidrar til å motvirke depresjon, redusere muskelspenning og bedre søvnkvalitet. Han mener derfor at det kan være vel så viktig å søke nærhet og positive relasjoner fremfor å fokusere for mye på fravær av seksuell aktivitet.

Andre prioriteringer

Det er vel kjent at vi er seksuelle vesener hele livet, og Helsedirektoratets nye strategi omtaler seksualitet fra vugge til død.

Å ha et livsløpsperspektiv på seksuell helse er helt sikkert hensiktsmessig, men å antyde at manglende utfoldelse reduserer helsen og livskvaliteten hos alle kan være å tillegge seksualiteten for stor vekt, mener Bøhmer.

Han henviser til de eldste i samfunnet som for eksempel sykehjemsbeboere.
- De fleste som bor på sykehjem har sammensatte diagnoser, og bortimot 80 prosent lider av demens. For denne gruppen bør ikke tilretteleggelse av seksuell utfoldelse være førsteprioritet. De ansatte bør først og fremst få tid til å gi beboerne riktig kost, utetid, fysisk trening, kulturelle tilbud og sosialt samvær fremfor å fokusere på seksuell utfoldelse, avslutter Bøhmer.

Bildetekst:
I voksen alder er fysisk berøring ofte et uttrykk for nærhet som ikke nødvendigvis leder til sex.

Kontakt:

Christin Engelstad, kommunikasjonssjef Seniorsaken mob. 905 97 554

Seniorsaken er en landsomfattende, medlemsstyrt organisasjon som skal fremme seniorenes sak i Norge. Organisasjonen er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Seniorsaken skal være en ressurs for seniorer og samfunnet.

Våre fanesaker er eldreomsorg, seniorøkonomi, arbeidsdiskriminering og seniorboliger. Vi ønsker et samfunn som tilrettelegger for trygghet og livsglede for alle.

Seniorsakens verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede.