Statens landbruksforvaltning, SLF

Ny tollsats og nye varenummer for melkeerstatninger

Pressemelding   •   des 22, 2009 00:03 CET

Statens landbruksforvaltning (SLF) viderefører tollnedsettelser for melkeerstatninger fra 1. januar 2010. Tollnivået er fastsatt til 70 prosent av vareverdien ved ankomst til Norge. Fra samme tidspunkt har tolltariffen nye varenummer for melkeerstatninger.

Fra 1. januar 2010 erstattes varenummer 23.09.9093 med to nye varenummer. Den nye nummereringen skiller mellom dyrefôr som inneholder over 30 vektprosent melk og/eller naturlige melkebestanddeler og dyrefôr som inneholder mindre melk. Melkeerstatninger til dyrefôr inneholder normalt mer enn 30 vektprosent melk. Varenummer 23.09.9095 skal derfor benyttes ved import av slike produkter fra 1. januar 2010.

Tollsats
Norsk produksjon dekker for tiden ikke etterspørselen etter spesialprodukter beregnet på lam og automatfôring. Derfor viderefører SLF tollnedsettelsene for melkeerstatninger.

Tollen settes ned fra et ordinært nivå på 156 prosent til 70 prosent, og gjelder melkeerstatninger på varenummer 23.09.9095 i perioden fra 1. januar til og med 30. juni 2010. Tollnivået blir noe lavere enn i 2009. Dette skyldes at importpris på melkeerstatninger har økt det siste halvåret, som følge av økte priser internasjonalt på mysepulver. Norsk pris øker også fra nyttår, blant annet som følge av endringer i målprisen, men denne prisøkningen er noe mindre enn internasjonalt.

Tollsatsen er satt til et nivå som skal gi beskyttelse for produksjon av melkeerstatninger basert på avtak av norsk råvare, samtidig som det er lagt vekt på at tollnivået skal gi rom for nødvendig import.

 

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Lise Wirstad Dynna, tlf. 24 13 10 47