GARANTI Eiendomsmegling

Ny undersøkelse: Bolig fremdeles beste investering

Pressemelding   •   des 22, 2015 10:00 CET

En fersk undersøkelse fra GARANTI Eiendomsmegling viser at seks av ti nordmenn mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Samtidig forventer sju av ti økte eller uendrede boligpriser de neste 12 månedene.

I undersøkelsen som er gjennomført blant et utvalg på 1 900 personer i Norge oppgir 38 prosent at de forventer prisøkning på boligeiendom de neste 12 månedene. Dette er en nedgang fra en tilsvarende undersøkelse for et halvt år siden, da 50 prosent forventet prisvekst. 30 prosent forventer uendrede priser, mens 25 prosent forventer prisnedgang. Samtidig mener 60 prosent at bolig er det beste investeringsalternativet. 7 prosent foretrekker bankinnskudd, mens 17 prosent setter aksjer eller obligasjoner høyest. Andelen som mener bolig er den beste investeringen har holdt seg stabil de siste to årene.

- Dette viser at selv med skiftende forventninger til fremtidig boligprisvekst, så holder oppfatningen om at bolig er en god investering seg på et høyt nivå. Nordmenn kjøper bolig først og fremst for å bo i den, og ikke kun som en økonomisk investering, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Det er blant de under 30 år at forventningene til boligprisene er størst. I denne aldersgruppen oppgir 51 prosent at de forventer økte boligpriser. Færrest som forventer prisvekst er det blant de som er 60 år eller eldre, med en andel på 31 prosent.

Usikkerhet på Vestlandet

Vestlandet er den eneste landsdelen der flere forventer prisfall på bolig enn det er som forventer prisøkning, med andeler på henholdsvis 36 og 26 prosent. Samtidig mener 53 prosent at bolig er den beste langsiktige investeringen.

- Vi ser konturene av et delt boligmarked akkurat nå. Vestlandet er spesielt utsatt for de konjunkturendringene vi opplever i Norge for tiden, med lavere oljepriser og økt arbeidsledighet. Det er derfor ikke overraskende at folk på Vestlandet er mer avventende når det gjelder boligprisene. Likevel mener over halvparten at bolig er den beste investeringen, og dette sier noe om hvor sterkt bolig står over hele landet, sier Drogseth.

Oslo er landsdelen der forventningene om boligprisvekst er sterkest. Her forventer 52 prosent oppgang, mens 16 prosent forventer fall i boligprisene det neste året.

Godt tidspunkt å kjøpe bolig

Undersøkelsen viser også at 42 prosent mener det er et godt tidspunkt økonomisk sett for folk flest å investere i bolig nå. 26 prosent mener det er et dårlig tidspunkt, mens 32 prosent oppgir at de ikke vet. Det er blant de som er 60 år eller eldre vi finner den største andelen, 48 prosent, som oppgir godt tidspunkt, mens 32 prosent blant de under 30 år oppgir det samme.

- Andelen som mener nå er et godt tidspunkt å kjøpe bolig på har vært stabil på omtrent 40 prosent de siste fire-fem årene, og har vært høyere enn de som oppgir dårlig tidspunkt i hver måling, sier Drogseth.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion i oktober 2015 blant et tilfeldig utvalg av 1900 personer i befolkningen.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede. Kjeden ble opprettet i 2000 og har nå 25 kontorer over hele landet. Garantimeglerne solgte 3 500 boliger i 2014.Se også www.garanti.no