GARANTI Eiendomsmegling

Ny undersøkelse: Mer enn halvparten tror på boligprisvekst

Pressemelding   •   jul 05, 2013 09:00 CEST

En fersk befolkningsundersøkelse fra GARANTI Eiendomsmegling viser at mer enn halvparten av befolkningen tror boligprisene vil øke de neste tolv månedene.

I undersøkelsen som er foretatt blant et utvalg på 1900 personer i Norge oppgir 54 prosent at de tror prisene på boligeiendom vil øke de neste 12 månedene. Dette er en nedgang på tre prosentpoeng fra en tilsvarende undersøkelse fra i fjor høst hvor 57 prosent oppga det samme. 10 prosent tror prisene vil falle, 26 prosent tror prisene vil være uendret, og 10 prosent er usikre.

- I en tid hvor tempoet i boligprisveksten har avtatt noe er det interessant å se at forventningene i markedet holder seg så høye som de gjør. Faktorer som lave renter og lav arbeidsledighet gjør at den gjennomsnittlige nordmannen fortsatt er boligprisoptimist. Fokuset i media på høye boligpriser og mulige boligbobler ser heller ikke ut til å ha dempet optimismen, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Bodø på topp

Bodø er kommunen hvor forventningene om boligprisvekst er sterkest. 91 prosent av Bodøværingene forventer økte priser, dette er en kraftig økning fra undersøkelsen fra i fjor høst hvor 56 prosent forventet det samme. Også i Tromsø, Trondheim og Oslo (henholdsvis 73, 69 og 69 prosent) forventer flere enn i resten av landet at boligprisene vil stige.

- Oslo skiller seg fra resten av landet ved at troen på prisvekst holder seg stabilt på et høyt nivå over tid, men også andre byer som Bodø, Tromsø og Trondheim har høyere forventninger til boligprisene enn landsgjennomsnittet. Det er ikke overraskende at boligprisforventningene er sterkest i disse områdene, sier Drogseth.

Bolig er den beste investeringen

63 prosent mener investering i bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. 15 prosent mener bankinnskudd er den beste investeringen, mens 7 prosent foretrekker investering i aksjer eller obligasjoner. Andelen som mener bolig er den beste investeringen var 67 prosent i undersøkelsen fra i fjor høst.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco i mai/juni 2013 blant et tilfeldig utvalg av 1900 personer i befolkningen.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede. Kjeden ble opprettet i 2000 og har nå 30 kontorer over hele landet. Garantimeglerne solgte 4 200 boliger i 2011.

Se også www.garanti.no