GARANTI Eiendomsmegling

Ny undersøkelse: Vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet

Pressemelding   •   aug 27, 2012 08:30 CEST

En fersk befolkningsundersøkelse fra GARANTI Eiendomsmegling viser at mer enn tre av fire personer tror det nye egenkapitalkravet på 15 prosent gjør det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet.

I 2011 fastsatte Finanstilsynet nye retningslinjer for utlånspraksis slik at det nå kreves 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig, mot tidligere 10 prosent. I undersøkelsen blant 1900 personer i Norge oppgir 77 prosent at de tror et egenkapitalkrav på 15 prosent vil gjøre det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet. Dette er en økning på 5 prosentpoeng fra høsten 2011. 6 prosent tror det blir lettere, 7 prosent tror det ikke vil ha betydning, mens 10 prosent er usikre.

Andelen som tror et krav på 15 prosent gjør det vanskeligere er størst blant de som typisk er i etableringsfasen (de mellom 30 og 39 år). Blant disse tror 87 prosent at dette kravet vil gjøre det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet.

- Regelendringen gjør det vanskeligere for unge og andre som skal kjøpe sin første bolig å komme seg inn på boligmarkedet. Samtidig er det lite som tyder på at innstrammingen har hatt noen effekt på boligprisene. Etterspørselen etter boliger øker, noe som betyr at flere blir nødt til å leie, og dette presser leieprisene opp, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco i mai/juni 2012 blant et tilfeldig utvalg av 1900 personer i befolkningen.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede. Kjeden ble opprettet i 2000 og har nå 30 kontorer over hele landet. Garantimeglerne solgte 4 200 boliger i 2011.

Se også www.garanti.no