Bergen lufthavn, Flesland

Ny utvidelse av Bergen lufthavn, Flesland

Pressemelding   •   mar 17, 2015 16:22 CET

17.mars ble et nytt påbygg på Bergen lufthavn, Flesland formelt åpnet og feiret av kunder og ansatte på flyplassen. Utvidelsen bidrar til å opprettholde kapasiteten i årene fram til den nye terminalen står klar i 2017.

En av de viktigste fordelene med denne siste utvidelsen, er at den gir en bedre logistikk både inne i bygget og ute på flyside. - Vi har fått et lyst og luftig areal i 2.etasje med 100 nye sitteplasser, nye crewrom og kontor, men vi har også fått en mer effektiv forbindelse til tre nye gater på bakkenivå. Det vil hjelpe oss fram til den nye terminalen står klar, sa lufthavndirektør Aslak Sverdrup.

 Han passet på å takke alle som har bidratt til at nok et prosjekt er gjennomført innenfor rammen. -Det er et puslespill å bygge om mens vi er i full drift, og dette hadde ikke gått uten den velviljen kundene våre; flyselskapene og handling-agentene, har vist. Tusen takk til alle som har stått på for å få dette til, understreket lufthavndirektøren før han erklærte nordfløyen for åpnet.

Bedre utnyttelse av bygget
De tre nye gatene på bakkeplan i nordfløy-piren er nå direkte forbundet med innlandshallen i 2.etasje. Det gjør det både enklere å finne fram og mer komfortabelt å vente før avgang. Mellom sikkerhetskontrollen og korridoren inn til gate`ene er det blitt et nytt areal med 100 nye sitteplasser. I tillegg kommer sitteplassene nede ved gate`ene. Det er 2 minutter å gå fra den nye sikkerhetskontrollen i 2.etasje til gate 33, 34 og 35 i nordfløyen.

Ankommer du en av de nye gatene i piren, og skal reise videre med fly, kan du gå direkte til gate uten å gå igjennom ny sikkerhetskontroll. Det forutsetter at du har sjekket inn eventuell bagasje direkte dit du skal.

Større utbygging
Løsningen på kapasitetsbegrensningene i dagens terminal, kommer i form av en helt ny flyterminal. Denne vil sammen med dagens terminal få en kapasitet på inntil 10 millioner passasjerer i året.

Den nye flyterminalen vil bestå av et sentralbygg med ny avgangs- og ankomsthall, nytt bagasjeanlegg, sikkerhetskontroll med plass til 12 nye sikkerhetssluser og en pir med plass til 6 nye flyoppstillingsplasser. De tre bygningsdelene kan alle utvides ved behov, uavhengig av hverandre. Det nye terminalarealet er på 63 000 m² og kommer i tillegg til dagens som er 22 000 m². Byggingen av den nye flyterminalen startet i 2014 og er forventet å stå ferdig sommeren 2017.

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

Bergen lufthavn, Flesland er et sentralt trafikknutepunkt for Bergensregionen og Vestlandet, med over 6 millioner passasjerer årlig.