Statens forurensningstilsyn

Ny veiledning om klimapåstander i markedsføring

Pressemelding   •   des 10, 2009 11:36 CET

Forbrukerombudet har utarbeidet en veiledning for bruk av påstander som klimanøytral og lignende i markedsføring. På www.sft.no/co2 selger SFT klimakvoter som oppfyller kravene Forbrukerombudet stiller i veiledningen.

Den nye veiledningen fra Forbrukerombudet skal hindre at forbrukerne blir villedet. Den skal også påvirke næringsdrivende til å følge bestemmelsene i markedsføringsloven.

Må ha plan for utslippskutt

For å kunne bruke påstander om at et produkt eller en virksomhet er klimanøytral, må den næringsdrivende kunne dokumentere at virksomheten har en plan for hvordan den skal redusere utslippene av klimagasser.

Planen må oppdateres og verifiseres av en uavhengig tredjepart minst hvert andre år.

De næringsdrivende må kjøpe kvoter for de utslippene de ikke klarer å unngå. De må kunne dokumentere at disse kvotene er slettet slik at de ikke kan selges videre.


SFT sletter kvoter: I SFTs nettbutikk for kjøp av klimakvoter på www.sft.no/co2 får du automatisk et sertifikat som bekrefter at vi sletter kvotene du har kjøpt i det offisielle kvotesystemet.