Advokatfirmaet Sylte AS

Ny viktig regel i saker som gjelder barn!

Pressemelding   •   jun 01, 2017 16:28 CEST

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol avsa i forgårs en viktig dom (CASE OF ÓNODI v. HUNGARY). Den vil kunne få stor betydning i saker hvor mor eller far trenerer og motarbeider samvær for den annen forelder. Ettersom avgjørelsen gjelder EMK art. 8, kan den også anvendes i barnevernssaker.

Det ble i avgjørelsen bestemt at det ikke er nok at myndighetene gjør alt de kan for å sikre samværskontakt. Myndighetene skal i tillegg stå på enda mer, være kreative og tenke nytt for å sikre kontakt mellom foreldre og barn. De skal heller ikke gi opp å hjelpe barn i en slik vanskelig situasjon før alt er "utforsket" (explorer) og prøvd ut.

Den nye regelen som nå er utledet av EMK artikkel 8, bør kalles "explorer-regelen". Den innebærer at det ikke er nok at myndighetene følger gjeldende prosessuelt regelverk. Myndighetene må i hvert enkelt tilfelle utforske hvilke instanser, handlinger og annet som bør settes inn for å løse problemet når en av foreldrene henvender seg og ber om hjelp. Det dreier seg kanskje også om å bruke sunn fornuft, mer enn å følge rigid regelverk.

Les mer om saken i vår NYHETSAVIS.

Advokatfirma spesialisert på bolig- og familierett!