Novartis Onkologi

Nye data om psoriasisartritt presentert på ACR: Cosentyx viser langtidseffekt over 3 år inkludert pasientrapportert smerte

Pressemelding   •   jan 11, 2017 09:35 CET

Oslo, 14. November, 2016 Novartis offentliggjorde i dag nye data for Cosentyx (sekukinumab) som viser vedvarende bedring i tegn og symptomer ved psoriasisartritt (PsA) over 3 år, inkludert pasientrapportert smerte.1,2 Funnene ble presentert på den årlige kongressen, American College of Rheumatology (ACR) som finner sted i Washington DC. Novartis presenterte totalt 28 sammendrag.

Cosentyx er den første godkjente, fullhumane interleukin-17A (IL-17A) hemmeren som har vist effekt over 3 år hos pasienter med PsA.1,3 Cosentyx er også den eneste IL-17 hemmeren med indikasjon for bruk ved ankyloserende spondylitt (AS), PsA og psoriasis.3 Dette er av betydning ettersom opp til 8 av 10 pasienter med PsA også har psoriasis.4

PsA er en kronisk, inflammatorisk sykdom som angriper hud og ledd.

Leddsmerter kan påvirke livskvaliteten hos mange mennesker som lever med psoriasisartritt. Kunnskapen om at Cosentyx kan gi langvarig smertelindring og reduksjon av hovne ledd er derfor viktig ettersom det betyr at Cosentyx kan gi en positiv effekt på livskvalitet og mobilitet, sier Trine Andrup Kroepelien, medisinsk sjef i Novartis. Cosentyx har i tillegg data som viser at pasientene kan oppnå signifikant og vedvarende symptomfri hud ved psoriasis. For de PsA pasientene som lider av psoriasis er dette en viktig tilleggseffekt, fordi man vet at psoriasis også påvirker livskvaliteten i varierende grad.”

Future 1, en dobbeltblindet, randomisert og placebokontrollert studie over 2 år som allerede er publisert, viste at første året av den 3 år lange forlengelsesstudien, oppnådde 77 % av PsA pasientene en ACR 20 respons (American College of Rheumatology respons kriterier) med Cosentyx.1*

95 % av pasientene i forlengelsestudien fullførte det tredje året med behandling.1

Disse nye dataene viser at responsraten var stabil fra det første året (69,4 %) til det tredje året (76,8 %) og var uavhengig av om pasientene hadde brukt en tumornekrosefaktor alfa (TNFα) hemmer før bruk av Cosentyx.1

Tidligere data viser at opp til 80 % av AS- og 84 % av PsA- pasienter behandlet med Cosentyx i to år ikke viste utvikling av skade i ryggsøyle og ledd målt ved røntgen. 5, 6

Cosentyx fortsetter å vise en sikkerhetsprofil som tilsvarer den som ble observert i fase III studiene.7-10

*Ved PsA oppnådde 77% av pasientene ACR 20 respons; dette inkluderte både TNFα-hemmer erfarne- og uerfarne pasienter.


Pressekontakter:

Trine Andrup Kroepelien, medisinsk sjef Novartis, Mob +4792892065

Nicklas Rosendal, Head of Communication & Patient Relations, Mob +46 708 89 33 34


Referanser

1.Mease PJ, Kavanaugh A, Reimold A et al. Secukinumab Provides Sustained Improvements in the Signs and Symptoms of Active Psoriatic Arthritis through 3 Years: Efficacy and Safety Results from a Phase 3 Trial. Presented at the American College of Rheumatology 2016. Presentation number 961.

2.American College of Rheumatology Committee to Reevaluate Improvement Criteria. A Proposed Revision to the ACR20: The Hybrid Measure of American College of Rheumatology Response. Arthritis Rheum. 2007;57(2):193-202.

3.Cosentyx SPC (01.04.2016)

4.Mease PJ, Armstrong AW. Managing patients with psoriatic disease: the diagnosis and pharmacologic treatment of psoriatic arthritis in patients with psoriasis. Drugs. 2014; 74:423-441.

5.Braun J, Baraliakos X, Deodhar A et al. Effect of secukinumab, an interleukin-17a inhibitor, on spinal radiographic changes through 2 years in patients with active ankylosing spondylitis: results of the phase 3 study, MEASURE 1. Ann Rheum Dis 2016;75(Suppl2): 52

6.Kavanaugh A, Mease PJ, Reimold A et al. Secukinumab provides sustained improvements in the signs and symptoms of active psoriatic arthritis: 2-year efficacy and safety results from the Phase 3 randomised, double-blind, placebo-controlled trial, FUTURE 1. Ann Rheum Dis 2016;75(Suppl2): 598

7.Bissonnette R et al. Secukinumab maintains high levels of efficacy through 4 years of treatments: results from an extension to a phase 3 study (SCULPTURE). Presented as a late breaking abstract at the European Academy of Dermatology and Venereology 2016. 1st October 2016.

8.Baeten D, Sieper J, Braun J et al. Secukinumab, interleukin-17A inhibition in ankylosing spondylitis. N Engl J Med. 2015; 373:2534-48.

9.McInnes IB, Mease PJ, Kirkham B et al. Secukinumab, a human anti-interleukin-17A monoclonal antibody, in patients with psoriatic arthritis (FUTURE 2): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. The Lancet. 2015; 386(9999):1137-1146.

10.Mease PJ, McInnes IB, Kirkham B et al. Secukinumab inhibition of interleukin-17A in patients with psoriatic arthritis. N Engl J Med. 2015; 373(14):1329-39.

Novartis

Med fokus på vekstområder tilbyr Novartis en bred produktportefølge: innovative legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verktøy, kostnadsbesparende generiske produkter og øyehelse. Novartis er det eneste legemiddelselskapet med en ledende posisjon inne alle disse områdene. Omsetningen for hele foretaksgruppen var i 2015 49,4 milliarder US$, og investeringer i forskning og utvikling 8,9 milliarder US$. Novartis har sitt hovedkontor i Basel, Sveits og har 118.000 ansatte. Selskapets produkter er tilgjengelige i mer enn 180 land. For ytterligere informasjon om selskapet: www.novartis.no