Statsministerens kontor

Nye helselover og ny helse- og omsorgsplan på høring

Pressemelding   •   okt 18, 2010 09:37 CEST

Statsminister Jens Stoltenberg, helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete presenterer mandag 18. oktober klokken 11.00 to nye helselover samt grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Presentasjonen skjer i forbindelse med et besøk på Sofienbergsenteret i Oslo.

Besøket starter klokken 11.00. Stoltenberg, Strøm-Erichsen og Navarsete vil først hilse på beboere og ansatte på avdeling 6 i 6. etasje på sykehjemmet.

Klokken 11.30 starter pressekonferansen i dagsenteret i 1. etasje på senteret.

Det er satt av tid til intervjuer. Medier som ønsker å være med på besøket på avdeling 6 bes møte opp klokken 10.50 på Sofienbergsenteret, Helgesens gate 62.

Opptak av pressekonferansen blir lagt ut på regjeringen.no i etterkant.

Regjeringen la i juni 2009 frem stortingsmeldingen om samhandlingsreformen. Reformen trer i kraft fra 1. januar 2012. Når ny lov om folkehelse, ny lov for kommunale helse- og omsorgstjenester og grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan nå sendes ut på høring går regjeringen ett skritt videre i å sette reformen ut i livet.

Pressekontakter:

For statsminister Jens Stoltenberg: statssekretær Mina Gerhardsen, telefon 918 52 986 og seniorrådgiver Camilla Ryste, telefon 482 13 216.

For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen: seniorrådgiver Finn-Oluf Nyquist, telefon: 924 10 255.

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete: Statssekretær Guri Størvold, telefon 915 50 596 og kommunikasjonssjef Liv Merete Wiker, telefon: 992 07 708.