Klima- og forurensningsdirektoratet

Nye krav til tanklagring

Pressemelding   •   feb 11, 2011 16:12 CET

34 000 tanker med oljeprodukter, miljøfarlige kjemikalier og annet farlig avfall er spredt rundt i Norge. Nå vil Klif innføre sikkerhetskrav.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har utarbeidet et forslag til forskrift som regulerer tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall.

– Vi mener at både sikringen av tankene mot akutt forurensning og beredskapen ved utslipp, må forbedres. Vi har i dag oversendt et utkast til ny forskrift som regulerer de tankene som er mest utsatt for å skade miljøet, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

110 utslipp i året

Hovedformålet med forskriften er å redusere faren for akutt forurensning fra tankanlegg. Fra landbaserte anlegg skjer det erfaringsmessig årlig i snitt ca 110 større og mindre olje- og kjemikalieutslipp som skader miljøet.

– Selv om ikke alle utslipp kan forhindres, stilles det i forskriftsforslaget krav som både skal forhindre at utslipp skjer, og i tillegg krav som er rettet mot å begrense skadevirkningene hvis utslippet likevel skulle inntreffe, forteller Hambro.

Varierende krav

Tankanlegg på industribedrifter som er regulert med tillatelse etter forurensningsloven, har allerede krav til regulering av tankene. I tillegg har Klif stilt individuelle krav om sikring og beredskap til enkelte andre tankanlegg. Men for det store flertall av tanker finnes det i dag ikke spesifiserte krav til hva de skal gjøre for å forebygge utslipp utover det generelle ansvaret for å unngå forurensning.

– Å utarbeide individuelle krav for alle anlegg ville være svært ressurskrevende. Med en forskrift sikrer vi likebehandling og forutsigbare felles krav for alle anlegg av denne typen.

Stor pågang

Pågangen fra bedrifter som trenger veiledning om hva som forventes av dem har vært stor.

– Dagens miljøregelverk er mangelfullt. Den nye forskriften vil tydeliggjøre hva som forventes, slik at nødvendige sikringstiltak blir iverksatt, avslutter Ellen Hambro.

Klima- og forurensningsdirektoratet ber i oversendelsen til Miljøverndepartementet om å få sende forskriftsutkastet ut på høring.

Spørsmål kan rettes til Klif:

seksjonssjef Harald Sørby, seksjon for mineralsk og petrokjemisk industri,
telefon: 22 57 34 74, e-post: harald.sorby@klif.no