Stiftelsen LOOP

Nye miljøfilmer for ungdom

Pressemelding   •   feb 16, 2010 10:22 CET

LOOP Miljøskoles nye tilbud til videregående skole, Gjenvinningsskolen, er en filmbasert undervisningspakke om klima, miljø, kildesortering og gjenvinning. Gjenvinningsskolen tar utgangspunkt i informative og engasjerende filmer som følges av undervisningsopplegg i forskjellige fag. I kombinasjon gir dette aktuell kunnskap og variasjon i skolehverdagen.
Gjenvinningsskolen består av filmer på 10-12 minutter som bygger på kompetansemålene i læreplanene for både studieforberedende og yrkesfaglig opplæring. Til hver film er det utarbeidet flere undervisningsopplegg med utfyllende fagstoff og varierte forslag til oppgaver. På nettsidene www.gjenvinningsskolen.no finner man i tillegg til filmene og undervisningsopplegg, oppdatert faktastoff, konkurranser og intervjuer med ansatte i retur- og gjenvinningsbransjen.

-Med Gjenvinningsskolen har vi laget et komplett undervisningstilbud som tar opp aktuelle problemstillinger innen miljø og klima, sier Bente H. Gundelsby, prosjektleder for LOOP Miljøskole. -Ved å ta i bruk film som virkemiddel tror vi at vi kan bidra til variasjon i undervisningen, og gjenvinning er et globalt tema som egner seg godt for visualisering på film. Ved å informere ungdom om kildesortering og gjenvinning ønsker vi også å vise frem retur- og gjenvinningsbransjen som en spennende arbeidsplass. På den måten kan vi være med på å rekruttere til gjenvinningsfaget som gir fagbrev i gjenvinning, legger Gundelsby til.

Alt materiell er gratis, og filmene er klare til visning og nedlasting på nettsiden. En dvd med alle filmene blir distribuert til samtlige videregående skoler i løpet av 2010. Filmene er regissert og produsert av Snøball Film.

Kontaktinformasjon : LOOP Miljøskole ved Bente H. Gundelsby. Mobil: 95200620. E-post: bente@loop.no.

Samarbeidspartnere
Gjenvinningsskolen er et samarbeidsprosjekt i regi av stiftelsen Retursamarbeidet LOOP. Våre samarbeidspartnere er:
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Norsk Industri
Dekkretur
Autoretur
Returgass
Avfall Norge
Norsk Glassgjenvinning
Norsk Metallgjenvinning
Grønt Punkt Norge
Batteriretur
Norsk Resy
Miljøverndepartementet
Framtidens Byer

LOOP er en stiftelse med hovedoppgave å være en pådriver og koordinator for kommunikasjonen om kildesortering og gjenvinning i Norge. LOOP Miljøskole tilbyr gratis undervisningsmateriell fra barnehage og opp til videregående skole.