LO Norge

Nye muligheter for næringsutvikling

Pressemelding   •   sep 15, 2010 17:19 CEST

- Dette er en merkedag i norskrussisk historie. Løsningen gir nye muligheter for økt samarbeid på mange områder, og for nærings- og sysselsettingsutviklingen i Nordområdene som region, sier LO-leder Roar Flåthen om dagens undertegning av delelinjeavtalen i Barentshavet og Polhavet mellom Norge og Russland.
Flåthen berømmer Regjeringens forhandlingsinnsats, som  har løst den 40 år gamle grensetvisten  først med Sovjetunionen og senere Russland.
Avtalen vil avklare den maritime grensen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet. Den inneholder også bestemmelser om videreføring av fiskerisamarbeidet og samarbeid om forvaltningen av eventuelle petroleumsressurser som strekker seg over avgrensningslinjen.