Mattilsynet gammel

Nye regler for flytting av dyr fra restriksjonssone til fritt område fra og med 15. februar 2010

Pressemelding   •   feb 16, 2010 08:07 CET

Mattilsynet har bestemt at småfe og storfe som ikke kan spre smitte i vektoraktiv periode kan flyttes uten blodprøvetaking. Det betyr at det generelle kravet om blodprøvetaking med negativt resultat oppheves. Storfe som kan representere smittefare i vektoraktiv periode må fortsatt bekreftes smittefrie ved undersøkelse av blodprøver før flytting.

Det er tillatt å flytte følgende drøvtyggere uten blodprøvetaking fram til neste sviknottaktive periode:

  • Voksne storfe som ikke er drektige
  • Alle storfe kalver som er født før 31. januar 2010
  • Alle småfe

Følgende storfe kan ikke flyttes uten at det foreligger negativt svar på blodprøver:

  • Alle drektige storfe
  • Alle storfekalver som er født etter 31. januar 2010

Kalver som er født før 31.januar 2010 vil, dersom de har vært smittet i løpet av drektigheten, kvitte seg med smitten før vektoraktiv periode begynner. Dette i motsetning til kalver som er født etter denne tiden. Drektige storfe kan ha blitt smittet og føde viruspositivt avkom i vektoraktiv periode.

Småfe vil ikke smittes i den delen av drektigheten der smitte kan overføres til avkommet.

Veterinærinstituttet vurderer sannsynligheten for at det har forekommet sirkulering av smittestoff i Norge i 2009 som svært liten. I lys av denne vurderingen og kunnskap om smitteveier for blåtunge mener Mattilsynet alle smittemessige hensyn er ivaretatt gjennom disse nye reglene for flytting av dyr.

Kontaktperson
Rolf Haugland, seksjon for landdyrhelse og dyrehelsepersonell, hovedkontoret, tlf. 51 68 43 44