Arbeidsdepartementet

Nye regler for personer i 1943-kullet med offentlig tjenestepensjonsordning

Pressemelding   •   okt 12, 2010 21:18 CEST

Arbeidsdepartementet har i dag gitt en forskrift til samordningsloven som unntar 1943-kullet fra de nye reglene fra 2011 om samordning av offentlig tjenestepensjon med folketrygdens pensjoner.

– Regjeringen er opptatt av å forhindre at noen kommer i en uheldig situasjon som de ikke kunne forutse. Derfor har vi endret pensjonsreglene for dette årskullet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Fra 1. januar 2011 trer de nye reglene for tilpasning av offentlig tjenestepensjon til ny fleksibel alderspensjon fra folketrygden i kraft. 1943-kullet er i utgangspunktet omfattet av de nye reglene, som innebærer at offentlig tjenestepensjon skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden som om disse pensjonene var tatt ut samtidig.

Personer i dette årskullet fyller 67 år i 2010 og kan dermed ta ut alderspensjon fra folketrygden etter dagens regler i løpet av 2010, uten avkorting mot arbeidsinntekt. Offentlig tjenestepensjon kan derimot ikke tas ut før man slutter i stillingen. De som fortsetter i stilling etter 2010 samtidig som de hever alderspensjon fra folketrygden, får tjenestepensjon etter at de nye reglene er trådt i kraft.

Disse har innrettet seg etter dagens regelverk uten å vite at det kunne få konsekvenser for samlet pensjonsutbetaling i framtiden. For å unngå at disse får lavere samlet pensjon enn forventet når tjenestepensjonen tas ut, unntas de fra de nye reglene.

Ny forskrift

Forskrift om samordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning fra 2011 med alderspensjon fra folketrygden – særlige regler for 1943-kullet