Universitetet i Bergen

Nye serumfaktorer ved muskelsykdommen myastenia gravis

Pressemelding   •   okt 22, 2010 09:04 CEST

Geir Helgeland disputerer fredag 22. oktober 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Myasthenia gravis; cytotoxic potential of human sera in vitro and novel non-antibody, disease-modifying factors”

Myastenia gravis er en muskelsykdom som fører til muskelsvakhet. 600 personer i Norge er rammet. Med effektiv behandling har de aller fleste bare lette til moderate symptomer. Sykdommen skyldes en forstyrrelse i immunsystemet, der immuncellene reagerer på kroppens egne proteiner med produksjon av antistoffer.

Målet med avhandlingen har vært å undersøke om serum fra pasienter med sykdommen myastenia gravis er skadelig for muskelceller dyrket i cellekultur, og deretter identifisere nye sykdomsmodifiserende faktorer hos pasientene.

Myastenia gravis serum induserte distinkte forandringer i skjelettmuskelceller, men ikke i hjertemuskelceller. Effekten var avhengig av sykdomsalvorlighet, men ikke av kjente antistoffer. De observerte effektene kan derimot skyldes nye og ukjente antistoffer eller endret kalsiumhåndtering i cellene.

Hos pasienter der øyemusklene primært var rammet, fant vi økte konsentrasjoner av hittil ubeskrevne proteiner i serum fra pasientene. Funnene var dels spesifikke for myastenia gravis, dels gjaldt de autoimmun sykdom generelt. Sykdomsmekanismene hos pasienter med bare øyemuskelsymptomer var lik den hos gruppen med generell muskelsvakhet.

Konklusjonen blir at sera fra pasienter med myastenia gravis er skadelig for skjelettmuskelceller, men ikke for hjerteceller. Påvisning av økte konsentrasjoner av bestemte serumproteiner hos myastenipasienter indikerer at de spiller en rolle i sykdomsutviklingen, men faktorene er neppe sykdomsspesifikke.

Personalia:
Geir Helgeland (28) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2007. Han har siden 2008 vært ansatt ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Arbeidet har vært finansiert av Universitetet i Bergen og Foreningen for Muskelsyke. Hovedveileder er professor Nils Erik Gilhus og medveileder er professor Anne Kristine Jonassen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.10.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Emerging immunomodulatory treatments of neurological diseases"
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygning, Haukeland Universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.10.2010, kl. 10:15, Olavsalen, Gamle hovedbygning, Haukeland Universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65

Kontaktpersoner:
Geir Helgeland, tlf. 911 42 544, epost: geir.helgeland@gmail.com
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.