Statens landbruksforvaltning, SLF

Nye veksthusvarer på markedet

Pressemelding   •   feb 23, 2010 11:42 CET

Fersk tomat og kruspersille markedsføres denne uken. Foreløpig er omfanget begrenset, men det forventes økende tilførsler i ukene som kommer. Vinterferien i store deler av landet preger markedet.

Markedsinformasjon uke 8
23. februar 2010

Prisoppgangen for agurk forrige uke ble større enn forventet, og det er en tendens til lageropphoping. For å være konkurransedyktig med importen går prisen ned og noteres til kr 5,50 per stk. For veksthussalatene er markedet bra, med stabile priser og jevn omsetning.

Frilandsgrønnsaker
Det er jevne tilførsler og et stabilt og bra salg av løk. Prisen på norsk løk noteres til kr 5,93 per kg for størrelsen > 70 mm.

Gulrotmarkedet er preget av bra salg og stabile priser. Forbrukerne foretrekker norsk fremfor billigere importerte gulrøtter. Prisen noteres til kr 6,94 per kg.

Markedet for kålrot er jevnt og prisen stabil. Importprisen er stigende, men det importeres fortsatt en del kålrot fra Skottland.

Potet
Produsentene fikk god uttelling for prisoppgangen forrige uke. Prisen på potet noteres til kr 3,10 per kg. Antall feilenheter som ligger til grunn for noteringen er 8,1.

Lagertelling
SLF er nå i gang med å innhente data til sesongens tredje beholdningsundersøkelse. Det er knyttet stor interesse til resultatet av undersøkelsen, da de foregående undersøkelsene har vist små lager for flere av grønnsakene. SLF håper å kunne presentere tallene tidlig i uke 10.