Kongelig Norsk Automobilklub

Nyere biler gir lavere utslipp

Pressemelding   •   jul 16, 2013 14:39 CEST

Biltrafikk fører til både lokal og global forurensning, og nettopp derfor bør norske politikere stimulere til utskiftning av gamle biler som forurenser mer enn nye, mener KNA. – To enkle grep som bør gjøres er å ytterligere redusere omregistreringsavgiften for nyere bruktbiler og øke vrakpanten, sier administrerende direktør i KNA, Jan Johansen.

Norske biler har en snittalder på hele 10,5 år, noe som rimer dårlig med Norges ambisjoner for å senke utslippet fra persontrafikken. Nyere biler forurenser langt mindre enn eldre biler, og derfor bør politikerne legge om avgiftssystemet mener Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

- Ved å øke vrakpanten tror vi flere vil kvitte seg med sin gamle bil, og heller kjøpe en ny. Samtidig bør man redusere omregistreringsavgiften for nyere bruktbiler, sier Jan Johansen.

I Sverige koster det ingen ting for omregistrering, mens det i Norge koster nesten 20 000 kroner hvis man skal omregistrere en bil på over 1600 kg.

- Norge har blant Europas høyeste kjøps-, eie- og bruksavgifter på bil, samtidig som vi kanskje har befolkningen med høyest transportbehov med privatbil. Dette er ikke god politikk for å få folk til å bytte til mer miljøvennlige biler, sier KNA-direktør Jan Johansen.

KNA mener omregistreringsavgiften bør reduseres til 1500 kroner for alle, og at den bør gjenspeile de faktiske kostnadene staten har ved omregistrering, og ikke brukes som en fiskal avgift.

KNA sendte nylig over dokumentet ”14 grep for en bedre bilhverdag” til politikere på stortinget med noen enkle grep for hvordan man i Norge kan få sikrere og mer miljøvennlige biler, bedre veier og bedre trafikkopplæring. Dokumentet kan lastes ned på kna.no


Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) er klubben for deg som ønsker et mer aktivt, morsommere og tryggere forhold til bilen! KNA ble stiftet i 1907 og er landets eldste bilorganiasjon. I hele sin historie har KNA arbeidet for best mulig vilkår for bilistene - og ekte bilglede er KNA fremste formål. KNA tilbyr attraktive medlemsfordeler, organiserer bilsport, snakker bilistenes sak og bygger attraktivt klubbliv der det er godt å være.KNA representerer den internasjonale bilorganisasjonen FIA (Féderation International de l´Automobile) som i likhet med KNA arbeider for å øke interessen for og bedre rammebetingelsene for bilister globalt og som samtidig organiserer internasjonal motorsport.