SpareBank 1 Nord-Norge

Nytt ansvarlig lån 100 millioner kroner

Pressemelding   •   des 01, 2009 16:06 CET

SpareBank 1 Nord-Norge legger ut et åpent ansvarlig lån på 100
millioner kroner med innbetaling 15. desember 2009 og forfall 15.
desember 2019, med tilbakekjøpsrett for lånetaker 15. desember 2014.
Tilrettelegger for lånet er SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1
Nord-Norge Securities. Lånet har en flytende rente på 3 mnd Nibor +
2,40 % de første 5 årene, med step-up til 3 mnd + 3,15 % den neste 5
års-perioden dersom lånet løper videre. Formålet med låneopptaket er
refinansiering av et ansvarlig lån som har innfrielsesrett i februar
2010.

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes +47 905 19 774