Patentstyret

Nytt fra Nordisk Patentinstitutt

Pressemelding   •   nov 15, 2010 08:59 CET

Nordisk Patentinstitutt tar hensyn til resultater fra tidligere gransking og tilbakebetaler deler av granskingsavgiften.

I noen tilfeller vil Nordisk Patentinstitutt som internasjonal granskingsmyndighet (ISA) tilbakebetale deler av granskingsavgiften en søker har betalt i forbindelse med den internasjonale søknaden.

I Box No. VII i ”request form” PCT/RO/101, kan søkeren be om at Nordisk Patentinstitutt tar hensyn til resultater fra en tidligere gransking. Granskingsrapporten fra den tidligere gransking må være vedlagt og angå samme oppfinnelse.  Hvis rapporten kan benyttes for å redusere omfanget av ISA-granskingen under PCT Chapter I, skal Nordisk Patentinstitutt tilbakebetale 25 % eller 50 % av granskingsavgiften (Rule 16.3 and Rule 41) avhengig av type rapport og under bestemte vilkår. Normalt har søker krevd prioritet fra den tidligere søknaden.

Relevante granskingsrapporter er:

1. Granskingsrapport utstedt av en nasjonal patentmyndighet for en tidligere søknad der prioritet er krevd:

  a) Dersom rapporten for den tidligere søknaden er utstedt av den nasjonale myndigheten i NO, DK, IS, SE eller av EPO, må den internasjonale søknaden og den tidligere søknaden angå samme oppfinnelse og patentkravene i søknadene må hovedsakelig være de samme eller korresponderende.

  Dersom granskingen av den tidligere søknaden har vært utført av Patent- og varemærkestyrelsen i DK eller Patentstyret i NO, er det ikke nødvendig for søker å levere granskingsrapporten til Nordisk Patentinstitutt.

  Dersom vilkårene er oppfylt, tilbakebetales 25 % av granskingsavgiften.
  b) Dersom rapporten for den tidligere granskingen er utstedt av en nasjonal myndighet som er en annen enn den i NO, DK, IS, SE eller EPO, må den internasjonale søknaden og den tidligere søknaden angå samme oppfinnelse og patentkravene i søknadene må hovedsakelig være de samme eller korresponderende. I tillegg må granskingsrapporten inneholde informasjon angående granskingens område og en indikasjon på hvilken relevans de refererte dokumentene har til de enkelte patentkravene i den tidligere søknaden.

  I hvert enkelt tilfelle er det opp til saksbehandleren i Nordisk Patentinstitutt som skal utføre granskingen av den internasjonale søknaden, å bestemme hvorvidt den tidligere granskingsrapporten kan benyttes i et slikt omfang at det rettferdiggjør tilbakebetaling.

  Dersom vilkårene er oppfylt, tilbakebetales 25 % av granskingsavgiften.

2. International granskingsrapport (ISR) eller International type granskingsrapport (ITS) rapport utstedt av Nordisk Patentinstitutt eller en annen ISA: Vilkårene for tilbakebetaling er at den internasjonale søknaden og den tidligere søknaden angår samme oppfinnelse og at patentkravene i søknadene hovedsakelig er de samme eller korresponderende.

Dersom ISR eller ITS er utstedt av Nordisk Patentinstitutt, er det ikke nødvendig for søkeren å levere granskingsrapporten til Instituttet, og det er tilstrekkelig at søkeren referer til ISR eller ITS. Dersom vilkårene er oppfylt, tilbakebetales 50 % av granskingsavgiften.