Eidsvoll 1814

Nytt nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter

Pressemelding   •   mar 15, 2016 11:46 CET

14. mars ble et nytt nasjonalt museumsnettverk stiftet i Rikssalen på Eidsvoll 1814. 9 museer og sentre knyttet seg til nettverket som vil arbeide for å fremme kunnskap om demokrati og menneskerettigheter gjennom forskning, dokumentasjon og formidlingsaktiviteter.

I forbindelse med stiftelsen ble det arrangert et seminar om museenes samfunnsansvar, der første innleder var David Fleming, direktør ved National Museums Liverpool og en av dagens ledende museumstenkere.

Vil åpne seg mot verden

Det er ventet at enda flere institusjoner innen kort tid vil slutte seg til nettverket, som skal koordineres av Eidsvoll 1814, en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum. Nettverket vil blant annet legge til rette for samarbeid i utviklingen av nye utstillinger og læringsopplegg, samt gi mulighet til målrettet kompetanseheving.

For å markere nettverksetableringen inviterte Eidsvoll 1814 og Kulturrådet til seminar om menneskerettigheter og museenes samfunnsrolle. Museumsdirektør Erik Jondell er godt fornøyd med innleggene, som alle berørte ansvaret for å skape bredt engasjement rundt vanskelige tema.

I følge Jondell må museene våge å gå inn i sin tid. «Museene bør åpne seg mot verden, de må legge til rette for at et mangfold av perspektiver, historier og erfaringer blir representert. Og de må bidra til å skape engasjement for sakene og konfliktene som preger vår samtid».

Engasjerte museer

Blant innlederne på seminaret var David Fleming, direktør ved Nasjonalmuseet i Liverpool, et av de største i Storbritannia. Jondell fant Flemings innlegg særlig inspirerende. «Fleming står nå i spissen for en viktig museumsfornyelse, og han er sterk tilhenger av å skape mer vågale og engasjerte museer».

Blant innledere var også Ana Perona-Fjeldstad fra The European Wergeland Centre. Perona-Fjeldstad snakket blant annet om museenes potensiale som partnere for å fremme kunnskap om demokratiske praksiser og idealet om demokratisk medborgerskap.

Seminardeltagerne fikk også høre innlegg fra Saphinaz Amal Naguib fra Universitetet i Oslo, Anne Lene Andersen fra 22. julisenteret, Peder Nustad fra HL-senteret og Ketil G. Andersen fra Teknisk museum. Temaene som ble belyst var blant annet museenes rolle i migrasjonens tid, og museenes tilnærming til vanskelige – for mange traumatiske – hendelser i nyere norsk historie.

Ønsker flere velkommen

Direktøren ved Eidsvoll 1814 ser nå frem til et godt samarbeid med museene og senterne som er tilsluttet det nye nettverket. Han understreker at det stadig er anledning til å slutte seg til.

I følge Jondell trenger vi museer som våger å stille store spørsmål om vanskelige saker. «Ved Eidsvoll 1814 skal vi formidle historien om det norske demokratiet. Samtidig er ett av våre hovedmål å skape interesse og engasjement for demokratiske utfordringer i dag», forteller Jondell.

«Vi ser nå en global situasjon der menneskerettighetene er under stort press, og da har et museum som vårt et særlig ansvar for at dette kommer frem».

Museer og sentre som er interessert i museumsnettverket bes om å ta kontakt med Eidsvoll 1814 ved førstekonservator Torleif Hamre Torleif.Hamre@eidsvoll1814.no

Museet Eidsvoll 1814 - historisk og dagsaktuell

Eidsvoll 1814 formidler historien om 1814 og setter fokus på utfordringer for dagens demokrati.  Grunnlovsjubileet 2014 har vært en publikumssuksess med Eidsvollsbygningen som en besøksmagnet.  Museet viderefører suksessen med et bredt spekter av tilbud og aktiviteter i Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret Wergelands Hus.