Vemund Ekle

Nytt norsk potensmiddel basert på ny forskning

Pressemelding   •   okt 26, 2016 23:51 CEST

Naturmedisinsentralen A/S er glade for å kunne presentere P2 ereksjonstilskudd, et vitenskapelig basert funksjonelt kosttilskudd som kan være til hjelp ved mild til moderat erektil dysfunksjon og impotens. Tilskuddet er utviklet på grunnlag av medisinske undersøkelser, og er produsert i Norge. P2 ereksjonstilskudd inneholder ingen tilsetningsstoffer, og er godkjent for salg i Norge.

Mange menn opplever problemer med ereksjon en eller flere ganger i løpet av livet, og det finnes mange forskjellig midler på markedet som er ment å avhjelpe dette. Medisiner som for eksempel Viagra® og andre PDE-5 hemmere er vanlig å foreskrive i denne sammenheng, men er ikke alltid en like effektiv kur.

Ereksjoner og seksuell opphisselse er i stor grad basert på psykologiske faktorer, men også ren fysiologi spiller en stor rolle. For at de følelser som oppstår skal kunne omsettes i praksis, kreves også en fungerende kropp. I forbindelse med utviklingen av medisiner mot erektil dysfunksjon, er mekanismene bak ereksjonen i stor grad forstått.

P2 ereksjonstilskudd er basert på denne siste forskningen, og Naturmedisinsentralen A/S er derfor glade for å kunne presentere P2 ereksjonstilskudd, og på denne måten gjøre ny forskning tilgjengelig for alle menn.

I undersøkelsen P2 ereksjonstilskudd er basert på, oppnådde omlag to tredjedeler av mennene som led av mild til moderat erektil dysfunksjon tilfredsstillende ereksjoner etter omlag fjorten dager. For menn som ikke lider av ED direkte, kan resultatene merkes allerede etter et par dager.

Som Viagra® og de andre PDE-5 hemmerne baserer også P2 ereksjonstilskudd på det som kan kalles «NO-mekanismen». NO-mekanismen går i korthet ut på at det rent mekanisk er en stadig tilførsel av nitrogen-monoksid (NO) som forårsaker og opprettholder en ereksjon.

Når det gjelder Viagra® og de andre PDE-5 hemmerne, så hindrer de at NO-mekanismens sluttprodukt brytes ned, slik at tilførselen av NO ikke behøver å være så stor.

Kroppens nivå av NO kan allikevel i noen tilfeller være så lavt at PDE-5 hemmere, som for eksempel Viagra®, ikke har noen særlig effekt.

I slike tilfeller vil P2 ereksjonstiskudd kunne være til stor hjelp – enten på egenhånd, eller i kombinasjon med en av PDE-5 hemmerne.

Skal P2 ereksjonstilskudd brukes i kombinasjon med medisiner, er det svært allikevel viktig at en snakker med en lege om dette. Personer som benytter blodfortynnende, blodtrykkssenkende, og/eller blodsukker-senkende medisiner bør utvise forsiktighet ved bruk av P2 ereksjonstilskudd.

Mange såkalte naturmidler inneholder også ved kontroll, blant annet både u-deklarerte stoffer, ulovlige stoffer, og av og til store mengder fyllstoff og andre tilsetninger. 

I motsetning til dette benyttes ingen tilsetningsmidler eller fyllstoffer i produksjonen av P.2 ereksjonstilskudd.

Alt innhold i P2 ereksjonstilskudd er godtkjent for salg i Norge av Statens legemiddelkontroll, og sammensetningen og bruken av stoffer er godkjent for salg i Norge av Mattilsynet. 

Naturmedisinsentralen A/S

Vitenskaplig basert naturmedisin

Naturmedisinsentralen A/S er et norskeid selskap som utvikler, produserer og markedsfører funksjonelle kosttilskudd og naturmedisiner. Våre kosttilskudd og naturmedisiner er baser på den nyeste forskning innen viktige områder for det moderne mennesket i en belastende hverdag.