Forskningsrådet

Nytt program: Forskning om forskning

Pressemelding   •   jan 11, 2010 09:12 CET

Forskningsrådets nye program om forsknings- og innovasjonspolitikk skal totalt fordele 35 millioner kroner.

Det nye programmet heter: Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken (FORFI). Første utlysning er på 6 millioner kroner, mens satsingen totalt er på 35 millioner kroner.

- Både forskningsmeldingen og innovasjonsmeldingen understreker rollen forskning Randi Søgnen og innovasjon kan og bør ha i møtet med sentrale samfunnsutfordringer. Vi trenger bedre innsikt i hva som former beslutninger rundt strategiske veivalg i myndighetsorgan og i forskningsinstitusjonene, sier stabsdirektør Randi Søgnen i Forskningsrådet.

Målet er å få forskningsprosjekter som skal utvide og videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for utforming av forskningspolitikk, forskningspolitiske strategier og virksomheten ved forskningsinstitusjonene.

FORFI skal fungere som arena for læring og dialog for sentrale aktører innen forskningen. Det er et viktig mål å bygge opp kompetanse på dette feltet innen ulike fagmiljøer og institusjoner.

Programperioden for FORFI er fra 2010 til 2015. Søknadsfristen for årets utlysning er 17. februar kl 13.00

I Forskningsmeldingen Klima for forskning legger regjeringen vekt på å legge til rette for en kunnskapsbasert diskusjon om resultatene av forskningsinnsatsen. Før jul satte regjeringen ned et ekspertutvalg for god måloppnåelse i forskningspolitikken.