Mattilsynet gammel

Nytt regelverk for ernærings- og helsepåstander og berikning av mat trer i kraft 1. mars

Pressemelding   •   feb 10, 2010 08:58 CET

På bakgrunn av informasjon sendt fra Island vil EUs forordning (EF) 1924/2006 om bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler (påstandsforordningen) og forordning (EF) nr 1925/2006 om tilsetning av vitaminer og mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikningsforordningen) tre i kraft i Norge 1. mars 2010.

Dette innebærer at norske forskrifter som gjennomfører disse rettsaktene vil bli vedtatt og tre i kraft 1. mars 2010.

For mer informasjon om forordningene kan du lese vedlagte artikler.

Kontaktpersoner i Mattilsynet
Anne J. Børmark, seniorrådgiver, seksjon for forbrukerhensyn – hovedkontoret, tlf. 23 21 66 31.
Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver, seksjon for forbrukerhensyn – hovedkontoret, tlf. 23 21 67 46.
Atle Wold, seksjonssjef, seksjon for omsetning til forbruker - hovedkontoret, tlf. 23 21 67 04.