Fiskeri- og kystdepartementet

Nytt senter for klima og miljø i Tromsø

Pressemelding   •   sep 30, 2010 10:28 CEST

- Nordområdene har alltid vært viktig for fiskeriene, og Barentshavet er oppvekst- og leveområde for noen av Nordøst-Atlanterens viktigste fiskeslag. Vi må forvalte ressursene bærekraftig for å ha en levedyktig næring. Målsettinga er at både vi og fremtidige generasjoner skal kunne høste av ressursene, sa fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sitt innlegg på åpningen av Framsenteret i Tromsø onsdag.

Det nye senteret for klima og miljø i Tromsø, Framsenteret, er et viktig element i Regjeringens nordområdepolitikk. Senteret skal bidra til at Norge blir den beste forvalter av miljøet og naturressursene i nordområdene, til å fremme forskningsmessig samarbeid mellom relevante nasjonale institusjoner, og gi nasjonal merverdi. Onsdag ble Framsenteret åpnet av statsminister Jens Stoltenberg. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen snakket i sitt innlegg om klima- og miljøutfordringer for fiskerinæringen.

- Overvåking av noen av våre viktigste fiskebestander har vi lang tradisjon for i Norge. Nå ønsker regjeringa en mer helhetlig overvåking av de mer nordlige hav- og kystområdene gjennom satsinga ”BarentsWatch”. Dette er en sentral del av nordområdesatstinga, og er et samarbeidsverktøy som sikrer oss oppdatert og samordnet miljø- og tilstandsinformasjon ved for eksempel skipsulykker, og et bedre redskap for risikoberegninger ved aktiviteter til havs. Med dette viser vi omverdenen at vi har oversikt over det som skjer i Nordområdene, sa Berg-Hansen.

Kystverket er en av flere partnere i det nye Framsenteret, sammen med sentrale partnere som Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og andre aktører.

- Gjennom utstrakt samarbeid mellom ulike partnerne i senteret, og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, har jeg tro på at Framsenteret vil vi bli et samlingssted for utvikling av nyttig kunnskap for nordområdene, sa fiskeri- og kystministeren.